PROIECT DE MARE INTENSITATE PENTRU JUDETUL BUZAU

In sedinta Consiliului judeten de miercuri, 28 IUNIE, va fi supus aprobarii un priect extrem de interesant ce va fi pus in in aplicare intr-un parteneriat international. „Geoparcul Laborator Viu:
GEOLAB Infrastructură Verde și Dezvoltare Durabilă”, încalitate de partener, finanțat prin „Interreg NEXT Black Sea
Basin Programme”Proiectul „Geoparcul Laborator Viu: GEOLAB Infrastructură Verde și Dezvoltare Durabilă”, centrat pe teme precum conservarea diversității
biologice, protecția zonei marine, conservarea mediului, acțiunea climatică,agricultura durabilă, producția durabilă și consumul durabil, economia
circulară și eficiența resurselor, urmează să fie promovat în vederea finanțării prin ”Interreg NEXT Black Sea Basin Programme”.Proiectul, realizat în parteneriat cu entități din 3 țări (Turcia, România,
Republica Moldova) asigură, pentru partenerul Județul Buzău, finanțarea unor activități menite să susțină, printre altele, și dezvoltarea durabilă a
Geoparcului Internațional UNESCO ”Ținutul Buzăului”.
Astfel principalele activități ale proiectului sunt:
Componenta 1: Centre educaționale
– Întâlniri ale partenerilor pentru realizarea de activități de teren, studii si cercetări privind schimbările climatice din teritoriile vizate, ținând cont de
criteriile UNESCO, Acordul de la Paris privind schimbările climatice și criteriilePactului verde european, în scopul promovării geoparcurilor în context
naţional.
– participarea la o conferință internațională în cadrul proiectului;
– realizarea unui Program de schimb de bune practici (Exchange program), cu implicarea a maxim 15 persoane de la partenerii din România;
– amenajarea și dotarea unui centru educațional pe teritoriul
Geoparcului Internațional UNESCO ”Ținutul Buzăului”.
Componenta 2: Campanie de Comunicare a geoparcurilor ca teritorii
durabile
– 1 website al proiectului;
– 5 școli din județul Buzău identificate pentru participarea în cadrul unuitraining online privind schimbările climatice;
– 5 profesori și 25 de elevi din județul Buzău inițiați în principiiledurabile din perspectiva schimbărilor climatice;
– 1 curs privind managementul durabil al geoparcului, din perspectivadomeniilor Geologie – Istorie/ arheologie – Etnografie – Centre de VizitareManagement turistic. Cursul va fi adresat unităților de cazare din județ,
agențiilor de turism, persoanelor care însoțesc grupuri sau ghizi.
Componenta 3: Competiția Festivalurilor Ecologice
– 1 eveniment organizat: Săptămâna Verde a Geoparcului Internațional UNESCO ”Ținutul Buzăului”
– 1 competiție online organizată pe platforma proiectului.
Drepturile și obligațiile fiecărui partener au fost stabilite în cadrulacordului de parteneriat și respectă cerințele impuse prin ghidul de finanțare.
Astfel, bugetul total al proiectului este estimat la 1.450.000 de euro, din care bugetul alocat Partenerului Județul Buzău este de 230.000 euro. Conform cerinței stipulate în ghidul solicitantuilui pentru această
finanțare, contribuția Județului Buzău este de 10% din valoarea bugetului eligibil care îi revine, respectiv suma de 23.000 euro.
Ca urmare, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care, în respectul prevederilor legale, să se aprobe participarea Județului Buzău în
proiect și documentele care reglementează modalitatea de participare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings