PREMIERA IN ROMANIA: SANTIER ARHEOLOGIC DEMONSTRATIV PENTRU COPII

Consiliul judetean va achizitiona un teren  in suprafață de 1698 mp., situat în sat Pietroasele, comuna Pietroasele, în scopul implementării proiectului „Valorificarea
potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”
Proiectul de hotărâre inițiat are scopul de a definitiva elementele necesare implementării proiectului cu finanțare europeană „Valorificarea potențialului turistic
natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”.
Un obiectiv al proiectului este restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric – Ansamblul roman de la Pietroasele – Termele
Romane și realizarea unui muzeu de sit cu infrastructura de vizitare aferentă. Ministerul Culturii a transmis în administrare temporară Consiliului Județean
Buzău suprafața de 3143 mp. – aferentă sitului, aflat în proprietatea statului, UAT comuna Pietroasele a dat în administrare Consiliului Județean Buzău suprafața de
391 mp. și, pentru a întregi terenul necesar realizării obiectivului menționat este absolut necesară și achiziționarea (cumpărarea) terenului proprietate privată
persoane fizice, aflată la limita de vecinătate a sitului arheologic.
În acest mod, vor putea fi îndeplinite exigențele pentru intervenția de reabilitare, consolidare, protecție și conservare a monumentului istoric.
După implementarea și finalizarea proiectului, pe acest teren poate fi organizat de către Muzeul Județean Buzău un șantier arheologic demonstrativ
pentru copii ceea ce ar crește atractivitatea obiectivului de patrimoniu.
Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat a estimat valoarea de piață pentru cei 1698 mp. la 23.100 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings