Tichete sociale pentru copiii din familii dezavantajate

Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă , Tineret şi Sport, am susţinut în calitate de iniţiator, alături de alţi deputaţi PSD, PNL, PND şi ALDE, Proiectul de lege privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate.

Acesta a fost avizat favorabil cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri şi reglementează acordarea de stimulente educaţionale, copiilor cu varsta între 3-6 ani proveniţi din familii dezavantajate, care au venitul pe membru de familie de pană la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificărilie şi completările ulterioare.

Proiectul de act normativ vizează clarificarea cadrului legislativ în vederea stabilirii principiului acordării, la nivel judeţean şi local, de beneficii sub forma de tichete sociale, în vederea creşterii accesului şi prezenţei în învăţământul preşcolar a copiilor dezavantajaţi.

Astfel, autorităţille administrative publice locale vor putea acorda lunar, în limita bugetului disponibil, aceste tichete sociale condiţionate de prezenţa regulată a copiilor dezavantajaţi la gradiniţă, conform unei metodologii proprii elaborate în funcţie de nevoiile fiecărei comunitaţi în parte.

Deci, conform art.6 alin(1) din prezentul proiect, valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referintă şi este de 0,1 ISR ( aproximativ 50 lei de prescolar pe lună).

Tichetele sociale acordate vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare şi / sau de igienă, a produselor de imbracăminte şi a rechizitelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings