SEDINTA EXTRAORDINARA DE CJ: SE VOTEAZA STATUTUL AS FOTBAL CLUB BUZAU

DISPOZIŢIE Nr. 144
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară de îndată – joi,
17 iunie 2021

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 17 iunie 2021, ora 1000, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 110/11.06.2021 privind stabilirea unor măsuri în exercitarea de către Județul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău” – inițiator Președintele Consiliului Județean Buzău.
(2) Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 17 iunie 2021 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 11 IUNIE 2021

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings