APROBARE ISTORICA PENTRU JUDETUL BUZAU

30 DE PROIECTE VITALE

Fondul de Dezvoltare și Investiții este destinat finanțării proiectelor de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente ale primăriilor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domenii prioritare precum sănătate, educație, apă și canalizare, rețea de energie electrică și rețea de gaze, înfrastructura de transport, salubrizare, rețea de iluminat public, precum și în alte domenii. Fondul se utilizează și pentru proiecte de investiții ale universităților: construcția și modernizarea infrastructurii didactice, de cercetare, a spațiilor de masă și cazare pentru studenți și a centrelor de conferință. Valoarea totală a FDI este echivalentul în lei a 10 miliarde de euro, calculat la data întrării în vigoare a OUG 114/2018. Programul se va derula pe o perioadă de 20 de ani.

La nivelul juudetului Buzau, Comisia Nationala a admis, ca eligibile, 30 de proiecte extrem de importante si cu sume consistente.

 

LISTA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚARE DIN FDI

Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 267/17.09.2019

 

  1. Berca – Modernizare drumuri de interes local 7.128.540
  2. Pietroasele -Modernizare drumuri de interes Com.l 7.660.834
  3. Murgești -Modernizare drumuri comunale 8.629.075
  4. Beceni – Modernizare drumuri locale 9.778.817
  5. Râmnicu Sărat -Lucrări de reparații străzi 17.484.487
  6. Glodeanu-Siliștea -Modernizare drumuri rurale (sătești) în intravilanul comunei Glodeanu-Siliștea 13.501.458
  7. Zărnești -Modernizare drumuri de interes local 64.600.393
  8. Pănătău -Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 5.721.924
  9. Buzău – Lucrări de reparații la unitățile de învățământ 70.202.315

 

LISTA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚARE DIN FDI Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 280/02.10.2019

 

1.Săpoca – Modernizare drumuri de interes local 22.147.340

2.Valea Râmnicului -Înființare distribuție gaze naturale 3.745.929

3.Beceni – Modernizarea sistemului de iluminat public stradal 441.787

4.Ghergheasa – Modernizare sistem de iluminat public 523.803

5.Racovițeni -Realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare apă uzată menajeră 27.573.783

6.Poșta Câlnău -Înființare sistem de canalizare menajeră și modernizare sistem alimentare cu apă 117.124.892

7.Cislău -Reabilitare iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat 535.499

8.Măgura – Modernizare sistem public de iluminat stradal 522.010

9.Vintilă – Buzău Modernizare drumuri de interes local 10.085.079

10.Topliceni – Modernizarea sistemului de iluminat public 531.538

11.Municipiul Buzău – Lucrări întreținere infrastructură de transport 150.000.000

12.Robeasca -Asfaltare drumuri de interes local 1.566.212

13.Țintești -Modernizare drumuri sătești 5.374.728

14.Movila Banului -Modernizare drumuri comunale și sătești 22.400.705

15.Pătârlagele – Construire dispensar medical orășenesc 1.844.100

16.Ulmeni -Construire dispensar medical uman în satul Clondiru 657.040

17.Mărăcineni – Asfaltare drumuri de interes local în comună 8.036.585

18.Scutelnici -Modernizare drumuri de interes local 30.138.893

19.Săgeata – Modernizare drumuri sătești 55.066.298

20.Cilibia -Modernizare drumuri de interes local în comună 30.688.069

21.Merei -Modernizare drumuri comunale și sătești de interes local situate în intravilanul satului Lipia 6.693.410

Valoarea finantabilă este valoarea solicitată la finanțare, din care se scade excedentul bugetar neutilizat, cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului, precum și diferențele rezultate din achizițiile publice, după caz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings