CLM CONVOCAT IN SEDINTA ORDINARA

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- D I S P O Z I Ț I E privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău   Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău; În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D I S P U N E : Art. 1.– Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 23 noiembrie 2018, ora 12,00,…

Read More