ANUNT PUBLIC ARONDARE BLOCURI DEMOCRATIEI

  În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2019 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ pentru arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro . Propunerile,…

Read More