Oficial!  Se pot recupera banii pe taxa de poluare. Iată cum!

Şoferii care au obţinut în instanţă restituirea banilor achitaţi pentru taxa auto de poluare îşi vor putea primi

taxabanii de la stat pe parcursul a cinci ani, prin plăţi eşalonate. Conform unui document publicat recent în Monitorul Oficial, s-a stabilit şi procedura concretă prin care conducătorii auto îşi vor putea primi banii.
Acum două luni, Guvernul a stabilit că taxa auto poate fi recuperată de şoferii care au plătit-o prin calea instanţei de judecată. După ce au câştigat, ulterior, aceştia vor trebui să depună la Fisc mai multe acte pentru a-şi putea primi banii. Deşi intrase în vigoare de mai bine de două luni, actul normativ nu putea fi aplicat deoarece nu se publicase procedura de efectuare a plăţii. Însă acest lucru s-a rezolvat, astfel că acum, şoferii îşi pot cere, oficial, banii înapoi.

Cinci ani de plată

Documentul, publicat în Monitorul Oficial, prevede că sumele care trebuie restituite de către stat în baza hotărârilor judecătoreşti, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă, cheltuielile de judecată şi alte sume, vor fi plătite pe parcursul a cinci ani, cu plata anuala a 20% din valoarea acestora.

„Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora”, se arată în actul normativ.

Procedura de restituire a banilor

Concret, persoana care are dreptul la restituirea banilor pe taxa de poluare va depune, în vederea restituirii, la organul fiscat competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, o cerere. Aceasta trebuie să fie depusă în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, care este de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Această dată reprezintă data hotărârii judecăto-reşti executorii.

La cererea completată se anexează şi hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată, dar şi actul de identitate al persoanei în cauză. Astfel, aceste documente se pot depune la registratura organului competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În baza cererii, organul fiscal competent va verifica în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire. În momentul în care se constată că suma solicitată nu a fost restituită, organul fiscal întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii. Referatul, precum şi cererea de restituire şi documentele depuse vor fi transmise către Administraţia Fondului pentru Mediu, care va stabili graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings