Ministerul Apărării Naționale începe campania de recrutare pentru posturile de soldat gradat profesionist

Centrul Militar Județean (C.M.J.) Buzău, prin biroul informare–recrutare, structura

specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei

militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete – pentru cariera militară, aduce la

cunoștința celor interesați că în perioada 02.05÷16.06.2023 se pot înscrie pentru cele 4159 de

posturi de soldat/gradat profesionist, disponibile în toată țara din care 207 în județul Buzău.

Ce înseamnă să fii soldat/gradat profesionist (SGP)

Soldații și gradații profesioniști constituie cel mai numeros corp de personal militar din

armată, fiind destinat îndeplinirii funcțiilor de execuție specifice luptătorilor și specialiștilor

militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, grupă.

Cum poți deveni soldat/gradat profesionist

Chiar dacă nu ai deloc experiență militară anterioară, poți fi angajat într-o funcție de SGP,

cu condiția să îndeplinești criteriile de recrutare și selecție necesare și să urmezi un program de

instruire cu durata de până la 15 săptămâni, desfășurat într-unul din centrele de instruire.

Principalele condiții și criterii de recrutare și selecție pe care trebuie să le îndeplinească,

cumulativ, candidații sunt:

– să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;

– să aibă vârsta între 18 ani, împliniți până la data începerii programului de instruire, și cel

mult 45 de ani împliniți la data finalizării programului de instruire;

– să fie absolvent cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior

(10 clase de învățământ liceal sau 11 clase de învățământ profesional);

– să fie declarat ”Admis” la probele de selecție care se susțin în centrele de selecție și

orientare și care constau în evaluarea capacității motrice, evaluarea psihologică și

interviul de evaluare finală;2 din 2

– să fie declarat ”Apt” la examinarea medicală care are loc în unitățile sanitare ale

Ministerului Apărării Naționale.

Ce trebuie să faci:

Te înscrii la biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Buzău;

Urmezi indicațiile personalului recrutor în legătură cu ceea ce ai de făcut în continuare;

Te pregătești în vederea susținerii probelor de selecție;

Susții probele de selecție la datele stabilite, la structurile care efectuează selecția;

Completezi dosarul de candidat cu documentele solicitate, în scopul certificării

îndeplinirii tuturor condițiilor și criteriilor de recrutare;

Aștepți să ți se comunice, la data planificată afișării rezultatelor repartizării, dacă ai fost

repartizat pe unul dintre posturile pentru care ai optat.

Candidații nu susțin examene scrise, însă sunt ierarhizați pe baza puncajului obținut în

funcție de rezultatele înregistrate la probele de selecție, nivelul studiilor absovite, dar și alte

criterii stabilite prin normele în vigoare și aduse la cunoștința tuturor candidaților.

Învățământul militar și programele de formare / instruire sunt gratuite, iar cazarea, masa și

echipamentul sunt asigurate, de asemenea, gratuit.

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii de recrutare generale și specifice.

Informații detaliate referitoare la criteriile și documentele necesare întocmirii dosarului de

candidat, se pot obține la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean

Buzău, situat în B-dul Unirii nr. 140, în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 08.00-

16.00 și dar și la telefon 0238-720 620.

Pentru înscriere, potențialii candidați care se vor prezenta la sediul biroului informare

recrutare, vor avea asupra lor actul de identitate și permisul de conducere (categoriile B,C – dacă

optează pentru posturi de șofer).

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN BUZĂU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings