ANUNT PUBLIC -TAXI

In conformitate cu dispozitiile art. 1, alin.     (1) si    (2) din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administrate publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna noiembrie 2017 am initiat proiectul de hotarare cu caracter normativ pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activitatii de transport public in regim de taxi sau inchiriere, precum si de dispecerat taxi in municipiul Buzau.Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectele de hotarare la
avizierul principal al Primariei municipiului Buzau si pe site-ul autoritatii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotarare susmentionate pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau,camera                                                                                                                                      6,pana cel tarziu        13 noiembrie      2017 inciusiv, la responsabilul pentru relatia cu

societatea civila, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings