ULTIMUL CLM…DE INDATA

ROMANIA JUDETUL   BUZAU MUNICIPIUL  BUZAU

                                                                                                                        PRIMAR

   DISPOZITIE

privind convocarea  in sedinta   de indata a

Consiliului  Local al Municipiului  Buzau

Primarul municipiului   Buzau, judetul Buzau;

In  temeiul art. 39, alin. (4 ),  art. 68,   alin. (1) si  art. 115,  alin. (1) lit.  a)din    Legea  nr.  215/2001  a   administratiei  publice  locale,    republicata,    cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.-  Se convoaca  Consiliul  Local al Municipiului  Buzau in sedinta de indata  pentru marti,   27 februarie 2018,   ora 10.00,   sedinta care va avea loc In  sediul  Consiliului  Local  al Municipiului  Buzau,   situat  in  municipiul Buzau,   Plata   Daciei  nr.  1,   In  Palatul  Comunal,   etaj  1,   sala  Stan  Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintel este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare pentru modificarea  si  completarea  Hotararii Consiliului  Local nr. 52 din 23 februarie  2018   privind  luarea unor decizii legate  de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii  Comerciale

« Compania de Apa »   S.A Buzau,   din data de 27.02.2018,   ora 12.00

Art.2.-     Secretarul    municipiului    Buzau   va   asigura   aducerea    la cunostinta   publica a prevederilor prezentei dispozitii.

Primar,

Constantin Toma

Buzau,  26 februarie 2018

Nr.  441

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings