Străinii pot depune cererile de prelungire al dreptului de şedere on-line

Inspectoratul General Pentru Imigrăria pus la dispoziţia cetăţenilor din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, ţări state terţe şi persoanelor juridice, aflate pe teritoriul României,un portal de depunere on-line adocumentelor privind regimul străinilor şi al cetăţenilor comunitari.

Aplicaţia contribuie în mod semnificativ, la creşterea eficienţei în rezolvarea cererilor adresate structurilor de imigrări din toată ţara. Prelucrarea datelor se realizează în mod organizat şi controlat, existând în permanenţă posibilitatea unei interacţiuni cu solicitanţii pentru obţinerea cât mai rapidă a datelor necesare şi procesarea lor.

Prin lansarea acestui serviciu, Biroul pentru Imigrări Buzău oferă aplicanţilor oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea on-line a documentelor justificative, înainte de prezentarea la birourile de lucru cu publicul.

Documentele sunt verificate de operatori care asigură un feed-back on-line şi programează solicitantul la o dată şi oră stabilite, pentru a se prezenta la ghişeele special amenajate şi dotate, în vederea preluării datelor biometrice şi a confruntării cu documentele originale.

Noua aplicaţie oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica on-line, în orice moment, statusul cererii sale iar termenul legal de soluționare al acesteia începe de la data prezentării la ghișeu.

Persoanele al căror drept de ședere expiră în cel mult 30 de zile de la data trasmiterii on-line a cererii de prelungire a dreptului de ședere, sunt obligate să se prezinte la Biroul pentru Imigrări Buzău, înainte de expirarea acestui termen.

Portalul poate fi accesat din site-ului public al Inspectoratului General pentru Imigrări sau la adresa: https://portaligi.mai.gov.ro

Biroul pentru Imigrări Buzău invită solicitanţii să utilizeze  noua aplicaţie pentru a beneficia de servicii publice eficiente şi rapide. Metoda de lucru lansată urmăreşte scurtarea timpului de aşteptare în faţa ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

Pentru a  depune on-line cereri prin intermediul portalului trebuie să urmaţi următorii paşi :

  1. accesaţi portalul la adresa https://portaligi.mai.gov.ro;
  2. creaţi-vă un cont în portal utilizând o adresă de email validă şi o parolă;
  3. introduceţi cererea şi documentele anexă necesare, scanate (dimensiunea maximă a fiecărui document este de 5 MB);
  4. transmiteţi cererea completată şi verificaţi data şi ora la care aţi fost programat;
  5. prezentaţi-vă la ghişeu la data şi ora  programată în vederea preluării datelor biometrice;
  6. verificaţi on-line  statusul cererii;
  7. prezentaţi-vă la termenul prevăzut pentru ridicarea documentului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings