STITI CUM VA ARATA TURISMUL BUZOIAN IN URMATORII 20 DE ANI ?

In sedinta Consiliului Judetean de joi, a fost adoptata HOTĂRÂREA pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022

CE REPREZINTA SDD ? Strategia de dezvoltare durabilă a localităţii este documentul prin care sunt analizate resursele locale în vederea gestionării acestora în cel mai eficient mod posibil pe termen scurt, mediu şi lung. Planificarea strategică are ca punct de pornire inventarierea resurselor şi potenţialului economic, social şi demografic. Inventarierea acestora se face atât pentru prezent, cât şi pentru trecut, în vederea învăţării din experienţele anterioare, precum şi pentru a putea obţine prognoze în funcţie de diferiţi indicatori. A planifica strategic înseamnă a lua în calcul astfel de factori ce pot influenţa localitatea în mod pozitiv sau negativ, pentru a adopta politici de valorificare a celor pozitivi şi de preîntâmpinare sau de minimizare a celor negativi. Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă.

Strategia de dezvoltare și promovare a turismului în județul Buzău pentru perioada 2021-2030 vizeaza o serie de aspecte extrem de interesante:

– Implementarea aplicației telefonice Visit Buzău

– Realizarea unui logo turistic și a elementelor de identificare vizuală pentru județul Buzău

– Achiziționarea unor echipamente performante pentru realizarea materialelor foto-video necesare pentru promovarea turistică a județului Buzău

– Derularea de campanii de promovare a obiectivelor turistice relevante la nivel de județ

– Promovarea oportunităților de finanțare care sprijină dezvoltarea turismului la nivel de județ

– Participarea la târguri naționale sau internaționale de turism

– Sprijin pentru creșterea calității serviciilor turistice

– Punerea în circuitul turistic a Minei de Petrol -unică în Europa – de la Sărata Monteoru,comuna Merei

– Dezvoltarea turismului gastronomic prin organizarea unor festivaluri dedicate celor  9 produse tradiționale ale Județului Buzău

– Obținerea certificării pentru destinația de ecoturism Dealul Istrița

– Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, Comuna Merei

– Dezvoltarea și modernizarea de trasee turistice, marcaje turistice, căi de acces

– Reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunii Sărata-Monteoru

– Amenajarea unor trasee tematice „Drumul oilor” și „Drumul grâului”

– Realizare marcare și promovare traseu turistic: „Valea Buzăului – Valea Legendelor”

– Înființarea unui traseu de turism ecologic prin construirea unei infrastructuri specifice pentru biciclete între Municipiul Buzău și stațiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru

– Înființare și dotare Serviciu Județean de Salvamont

– Dezvoltarea infrastructurii economice, turistice și de transport în aria ”Ținutului Buzăului”pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings