SEDINTA DE INDATA LA CLM

DISPOZITIE

privind  convocarea   in sedinta de lndata a Consiliului   Local al Municipiului   Buzau

Primarul  municipiului   Buzau,  judetul  Buzau;

In  temeiul   art.  39,   alin.   (4 ),   art.  68,   alin.   (1)  si art.  115,   alin.   (1)  lit.   a)  din Legea  nr.  215/2001   a adminlstratiei    publice  locale,   republicata,   cu  modificarile   si completarile   ulterioare,

DISPUNE:

Art.   1.-   Se  convoaca  Consiliul   Local  al  Municipiului    Buzau  in  sedinta  de indata  pentru  miercuri,  05 decembrie   2018,  ora  11,00,    sedinta  care  va avea  loc in sediul   Consiliului   Local  al  Municipiului    Buzau,   situat  in  municipiul    Buzau,   Piata Daciei  nr.  1, In Palatul  Comunal,   etaj  1,     sala Stan  Sararu  (sala  24 ).

 

 

Proiectul  ordinii  de zi al sedintei  este  urmatorul:

1.- proiectul   de  hotarare  privind   aprobarea    bugetului   imprumutului     intern contractat   de municipiul   Buzau  cu Ministerul   Finantelor   Publice  in  conformitate   cu prevederile   Ordonantei   de Urgenta  a Guvernului   nr.  89/2018  privind  unele  rnasuri fiscal-bugetare    si pentru  modificarea  si completarea   unor acte  normative;

Art.  2.-   Secretarul    municipiului    Buzau   va  asigura   aducerea    la  cunostinta publica  a prevederilor   prezentei  dlspozitii.

PRIMAR, CONSTANTIN TOMA

CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Eduard  Pistol

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings