Marti, sedinta extraordinara la Consiliul Judetean

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE§EDINTE

DISPOZIJIE    Nr. 601

privind convocarea Consiliului Judetean Buzau
in sedinta extraordinara

Presedintele Consiliului judetean Buzau,

In temeiul art.94 alin.(2) si art. 104, alin.      (1), lit.      „f” din     Legeanr.215/2001     privind    administrate     publica     locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l.     Se    convoaca     Consiliul    judetean   Buzau     in sedinta extraordinara, MARTI, 08 AUGUST             2017 , ora 1200.Sedinta    va    avea    loc    la    sediul    Consiliului    judetean                    Buzau,B-dul N. Balcescu nr. 48, cu urmatoarea ordine de zi               :

PROIECTE DE HOTARARE privind:

  1. Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 60/2017 privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Judetului Buzau rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016;
  2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Judetului Buzau pe anul 2017;
  3. Aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii pentru promovarea proiectului “Stimularea mobilitatii la nivel regional prin    modernizarea   infrastructurii   rutiere  de  transport  pe  tronsonul limita judet Braila       – Robeasca – Vadu Pasii          (E85)     – forma actualizata ca urmare a evaluarii tehnico-financiare;
  4. Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, precum
    si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii *Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca-Vadu Pasii, judetui Buzau”, promovat spre finant;are prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara   6: ” imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala”- forma actualizata ca urmare a evaluarii tehnico financiare.

Art.2.   Secretarul   Judetului   Buzau   va   aduce   la   cunostinta   publica prevederile prezentei dispozitii.

BUZAU, 04 AUGUST 2017

PRESEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

 

MIHAI-LAURENJIU GAVRILA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings