ANUNT PUBLIC

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

-PRIMAR-

Nr.398/CLM/2017

ANUNT PUBLIC

In        conformitate cu dispozitiile art. 7, alm.(1) si (2) din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administrate publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din !una septembrie 2017 a fost initiat proiectul de hotarare cu caracter normativ pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Victoriei nr. 25

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare  pe site-ul  autoritatii  publice   locale,  la  adresa www primariabuzau.ro si la avizierul primariei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotarare susmentionat pot fi depuse la sediul Primariei municipiului Buzau, camera 6, pana eel tarziu 19 septembrie 2017, la responsabilul pentru relatia cu societatea civila, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Constantin Toma

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings