MARTI, CONVOCARE PENTRU CONSILIERII LOCALI

ROMANIA

JUDEJUL BUZA U

MUNICIPIULBUZAU

– PRIMAR –

DISPOZITI E privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, jude|ul Buzau; In temeiul art 39, alin. (2) si   (3), art. 68, alin.(1) si art.     115, alin.  (1) lit. a)din Legea nr.  215/2001 a administrate! publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru marti, 5 septembrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 231/2017 privind infiintarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, precum si a Hotararii Consiliului Local nr. 251/2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 231/2017;

2.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2017 precum si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau” pe anul 2017;

3.- proiectul de hotarare privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al municipiului Buzau;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-eco-nomice (faza D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici aferen|i obiectivului de investitii „Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice -GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CEI SAPTE PITICI – CORP C1″, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/D/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritara  3   -Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B -Cladiri publice”;

5.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-eco-nomice (faza D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii   „Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice      -Liceul   Henri  Coanda         – Corp  C2       (CORP  TEHNIC)”,   in  cadrul   Programului Operational Regional  (POR)  2014-2020, apelul de  proiecte POR/2016/3/3.l/b/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritara    3 -Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B -Cladiri publice”;

6.- proiectul de hotarare pentru aprobarea  documentatiei  tehnico-economice (faza D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii„Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice -Liceul Henri Coanda – Corp C4 (SCOALA VECHE SI SCOALA NOUA)”, in cadrul Programului Operational Regional    (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/D/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritara  3 -Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute decarbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B -Cladiri publice”;

7.-     proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei  tehnico-economice (faza D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii„Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice -Liceul Henri CoandA – Corp C5 (Internat)”, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/1/BI- Axa prioritara  3   –   Sprijinirea     tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B-Cladiri publice”;

8.-     proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investitii „Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice –
SCOALA GIMNAZIALA NR.11 – CORP C1″, in cadrul Programului Operational
Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI SI POR/2016/3/3.1/b/l/BI- Axa prioritara 3 –  Sprijinirea     tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B-Cladiri publice”;

9.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

P R I M A R,

Constantin Toma

 

CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Roxelana Radu

Buzau,     31  august      2017

Nr.    1228

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings