DISPOZITIE de convocare in sedinta extraordinara

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

-PRIMAR-

 

DISPOZITIE

 

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau:

In temeiul art.39 alin.(2) si (3), art.68, alin.(1) si art.115, alin. (1), lit.a din Legea 215 /2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

DISPUNE

 

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara, pentru vineri, 09 iunie, ora 12.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii, nr.163, in Palatul Comunal, etajul 1, sala Stan Sararu(sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi a sedintei este urmatorul:

1-Proiectul privind organizarea si functioarea targului de vara „DRAGAICA 2017”:

  1. Alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei Dispozitii.

 

 

PRIMAR,

CONSTANTIN TOMA

 

CONTRASEMNEAZA.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU

ROXELANA RADU

 

Buzau, 06 iunie 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings