ANUNT PUBLIC

In conformitate cu dispoziţiile art.49, alin.(2), din Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterio

are, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 26 aprilie  2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea nr.96 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia;

Hotărârea nr.97 pentru aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 378/2017 pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

  Hotărârea nr.98 privind schimbarea denumirii unui drum şi atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea municipiului Buzău

  Hotărârea nr. 99  pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în bulevardul Nicolae Titulescu nr. 18;

– Hotărârea nr. 100  pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018  privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Societății Comerciale “Trans- Bus” S.A. și acordarea de facilități pentru acesta;

– Hotărârea nr. 115  pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Unirii nr. 1;

– Hotărârea nr. 116  pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, situate pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la parterul blocului Crinul Alb.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile sus menţionate pe site-ul primăriei.

PRIMARUL

MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings