ANUNT PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iunie 2018 au fost iniţiate următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ:

         -proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din muncipiul Buzău.

-proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu”intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

În conformitate cu art. 7, alin. (4) din Legea nr.52/2003 propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre sus menţionate pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până la data de 16 mai 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings