ANUNT PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) si (2) din Legea nr.52/2003   privind   transparenţa   decizională   în   administraţia   publică,   în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna mai 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău,

-proiect de hotarare privind indexarea, la nivelul municipiului Buzau, a impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2020,  cu  rata inflaiei de 4,6%.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de pe   site-ul  autorităţii   publice   locale,   la   adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,   sugestiile   sau   opiniile   cu   privire   la   proiectul   de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 mai  2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings