ANUNT PUBLIC

In conformitate  cu dispozitiile  art.  49,  alin.  (2),  din  Legea  nr.   215/2001   a administratiei  publice locale,  cu modificarile si completarile  ulterioare,  in  calitate de primar al municipiului  Buzau,  aduc la cunostinta  publica faptul  ca in  sedinta ordinara  a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau din  17 ianuarie  2019   au  fost adoptate urmatoarele hotarar:i cu caracter normativ:

•   Hotararea nr. 8/17.01.2019   privind arondarea imobilelor –  blocuri de locuinte colective  din cartierele  Constitutlel  si Episcopiei,  municipiul   Buzau,   pe strazi, cat si atribuirea  de numere administrative;

•   Hotararea nr. 9/17.01.2019 privind arondarea imobilelor –  blocuri de locuinte colective din   cartierul Democratlel,   municipiul Buzau,   pe strazi,  cat si  atribuirea de numere administrative.

Persoanele  fizice  si  juridice  interesate  pot consulta  hotararile  mentionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings