ANUNT PUBLIC

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui PUZ, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru «REGENERAREA SPATIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI» teren neproductiv din municipiul Buzău, în suprafaţă de 285064 mp.

            Observaţiile şi propunerile pot fi transmise la Punctul de Informare Cetăţeni sala «Nicu Constantinescu» din primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 04.02.2019 – 28.02.2019, în zilele lucrătoare.

            Cu stimă,

  Primarul Municipiului Buzău,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings