Uniunii Ziariștilor Profesioniști, apel catre presedintele Romaniei

Domnule Președinte,

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, uniunea de creație reprezentativă a jurnaliștilor din presa scrisă, audio-vizuală și din social-media, se adresează dumneavoastră, Președintele României, garantul suprem al respectării Constituției și al drepturilor omului, cu rugămintea de a vă folosi de prerogativele funcției și de a decide măsurile necesare pentru a evita  efectele nedorite și extrem de periculoase care s-ar putea produce, odată cu iminenta intrare în vigoare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 52 din 5.11.2020.

Suntem pe deplin conștienți că, în condițiile creșterii ratei îmbolnăvirilor cu Covid-19 și, din păcate, a ratei deceselor, sunt absolut necesare unele măsuri judicioase pentru a preveni și diminua consecințele dramatice ale pandemiei.

Cu toate acestea, examinând cu atenție și cu seriozitate mesajele pe care mediul jurnalistic le primește din partea opiniei publice, dorim să vă informăm că, prin forma prezentă a actului normativ, există riscul producerii unor consecințe grave, cu impact negativ în mediul economic și social din țara noastră.

Ne referim, într-o primă instanță, la închiderea piețelor acoperite, motivată ca fiind de natură să limiteze pericolul răspândirii Coronavirusului. În condițiile  în care nu în toate localitățile sau zonele din aceste localități există  și spațiu fizic necesar pentru amenajarea piețelor deschise, prin închiderea piețelor acoperite se limitează drastic libertatea producătorilor agricoli de a-și vinde produsele, ca și libertatea cumpărătorilor de a-și alege produsele dorite.

Măsura lovește în primul rând în micii fermieri, care nu vor mai avea posibilitatea să-și vândă produsele. Pe de altă parte, conform aceleiași Hotărâri, supermarketurile nu intră sub incidența acestor  restricții, deși sunt tot spații închise, ceea ce creează suspiciunea îndreptățită a unor măsuri discriminatorii, care-i defavorizează pe producătorii și comercianții autohtoni, favorizându-i în schimb pe cei străini, respectiv supermarketurile.

De asemenea, măsura de ultimă oră pe care o propune premierul Ludovic Orban, aceea a piețelor volante, o considerăm o improvizație superficială, gândindu-ne la condițiile nefavorabile de desfășurare a comerțului, atât pentru producători, cât și pentru cumpărători, nemailuând în calcul și uriașele cheltuieli, imposibil de controlat în aceste condiții. Văzută din afară, măsura pare un plan diabolic al marilor supermarketuri împotriva producătorilor români.

Cea de-a doua măsură asupra căreia dorim să vă informăm este cea privind închiderea creșelor, grădinițelor și școlilor, urmând ca toate activitățile didactice să se desfășoare exclusiv în regim online. Cunoașteți, desigur,  domnule președinte, că în mai multe țări în care Coronavirusul continuă să producă dramatice efecte, școlile nu s-au închis pe tot teritoriul, ci numai în acele regiuni unde există un ridicat grad de contaminare. Această măsură, credem, putea fi luată și în țara noastră, în funcție de realitățile din fiecare județ sau localitate.

Presupunem că aveți cunoștință de faptul că reputați specialiști, psihologi și pedagogi au demonstrat că, alături de certele sale atribute pozitive, învățământul online prezintă și unele mari riscuri de natură psihologică și psihosocială pentru copiii, adolescenții și tinerii aflați în perioada de formare a personalității. De aceea, atitudinea rezervată sau refuzul unor cadre didactice, oameni cu experiență în profesie, de a-și desfășura activitatea exclusiv online nu este lipsită de temei.

Din păcate, doamna ministru Monica Anisie a preferat, în locul unui dialog deschis și cooperant cu foștii colegi, profesorii, aplicarea unor sancțiuni pecuniare celor care nu se conformează măsurilor impuse.

Pe de altă parte, numărul copiilor și tinerilor care nu au acces la învățământul online, este destul de ridicat. De aceea, considerăm că trebuie luate, în regim de urgență, măsurile necesare pentru dotarea unui număr cât mai mare de elevi cu tablete, așa după cum trebuie luate măsuri grabnice pentru ca fiecare localitate și fiecare unitate școlară să aibă acces la sistemul de comunicare online sau, după caz, la sistemul de electricitate.

Dar, dincolo de aspectele de detaliu, există problema de fond a riscului major de a scoate la sfârșit de ciclu de învățământ, generații „neterminate”, inculte și incapabile să gestioneze destinul țării și al națiunii.

Și totuși membrii acestei generații vor fi, prin natura lucrurilor, moștenitorii și gestionarii acestei țări. Vă reamintim, în acest sens, avertismentul istoric al lui Spiru Haret: „Cum arată astăzi școala, așa va fi mâine țara”.

Pentru toate cele menționate, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, singura uniune de creație și utilitate publică a breslei, își exprimă și vă aduce la cunoștință îngrijorarea noastră, a membrilor acestei instituții, pentru inadecvările și inechitățile Hotărârii de Guvern nr. 52 din 5.11.2020, fie exprimate direct, fie produse pe cale de consecință.

Menționăm că ele ne-au fost semnalate de entități și personalități reprezentative ale societății românești, cu rugămintea de a vi le transmite spre analiză și de a dispune măsuri în consecință pentru ca H.G. nr. 52 din 5.11. 2020 să nu producă distorsiuni nedorite și inutile.

Doru Dinu Glăvan

Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Români

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings