Program de intervenţii integrate pentru şomeri

Program de intervenţii integrate pentru şomeri

 – Continuarea programului de pregătire profesională aferent perioadei de sustenabilitate a proiectului

 

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de lider al grupului de parteneriat, a implementat în perioada 07.04.2014 – 06.12.2015 proiectul cu titlul ”Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil, POSDRU/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369, proiect implementat în parteneriat cu: Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, SC RD Global Project Consulting SRL, Consiliul Judeţean Mureş, Tecseo SRL şi SC Dechiro Consulting SRL.

În perioada de sustenabilitate a proiectului, 07.12.2015 – 06.12.2018 consorțiul partenerial continuă implementarea pachetului de activități specifice din cadrul proiectului, context în care persoanele interesate pot participa, începând cu luna octombrie 2016, la cursuri gratuite de Comunicare în Limba Engleză şi Inspector resurse umane, în limita locurilor disponibile. Procesul de recrutare și selecție a grupului țintă va începe din data de 10.10.2016.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare“ – proiecte strategice.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 9.541.224,10 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată a fost de 9.201.638,40 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea capacităţii de angajare pentru 935 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din Regiunea Sud-Est – judeţul Buzău şi Regiunea Centru – judeţul Mureş.

În acest sens, prin proiect s-a desfăşurat un pachet de activităţi integrate de consiliere, orientare, formare profesională, medierea muncii, activităţi care vor asigura pe termen mediu şi lung atât incluziunea socio-profesională, cât şi creşterea stimei de sine şi a independenţa financiară a grupului ţintă menţionat.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

  • Creşterea capacităţii de adaptare pe piaţa muncii pentru şomerii participanţi la program,
  • Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 persoane incluse în grupul ţintă cu scopul de a contribui la crearea de noi locuri de muncă şi implicit la dezvoltarea economică a celor două judeţe,
  • Reducerea şomajului în cele două regiuni prin angajarea a 114 persoane, dintre care 97 din judeţul Buzău şi 17 din judeţul Mureş, din grupul ţintă care a participat la program.

Rezultate obținute:

–   Numărul persoanelor care au finalizat programul de intervenţii integrate, certificaţi: 944 persoane (din județul Buzău: 777, din județul Mureș: 167);

–   Numărul subvenţiilor plătite în proiect: 943 (în valoare totală de 958.088 lei), din care în județul Buzău: 776 iar în județul Mureș: 167;

–   Numărul persoanelor care au demarat o activitate independentă: 12  persoane (față de 10 persoane, cât s-a preconizat inițial)

–   Numărul persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă: 294 persoane (din care în județul Buzău: 239 iar în județul Mureș: 55), față de 114 persoane, cât s-a preconizat inițial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău, mansardă, persoană de contact: d-ra Ioana Giurgea, tel: 0722.636.808 sau la sediul Consiliului Judeţean Buzău: manager de proiect d-na. Liliana Nicolae, tel: 0238.414.112, interior 203.

De asemenea, pentru alte detalii puteţi accesa pagina web a proiectului www.viitordurabil.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings