Noul Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Buzau

Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău (PATJ) – ETAPA I – STUDII DE FUNDAMENTARE.

Scopul principal al documentelor privind amenajarea teritoriului – la nivel naţional, regional şi judeţean – este acela de armonizare a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate şi a coeziunii diferitelor zone. Prevederile documentaţiilor privind amenajarea teritoriului au caracter director; de prevederile de la nivelurile teritoriale superioare trebuie să se ţină seama la nivelurile inferioare.

Astfel, toate PPATU de nivel superior cuprind linii directoare pentru elaborarea PPATU la nivelurile inferioare. (De acest lucru trebuie să se ţină seama în pregătirea SEA).

▪ Planul de amenajare a teritoriului naţional PATN este format din secţiuni adoptate de Parlament sub forma unor legi cadru de amenajare a teritoriului pentru principalele domenii sectoriale: transporturi şi comunicaţii, apă, zone protejate din patrimoniul natural şi construit, zone de risc natural, reţeaua de localităţi, turism, agricultura

▪ Planul de amenajare a teritoriilor judeţene PATJ este un document de amenajare a teritoriului obligatoriu conform Legii nr. 350. În prezent, pentru cele 41 judeţe din ţară, există 26 PATJ; conform legii, alte 15 trebuie actualizate. PATJ ţin seama de prevederile incluse în secţiunile PATN. ▪ Documentaţii de amenajare zonală a teritoriului se întocmesc pentru regiuni – PR, părţi ale unui judeţ sau teritorii interjudeţene, teritorii periurbane, zone de frontieră, zone metropolitane etc. Ele se elaborează de la caz la caz.

Iata care sunt cele opt studii de fundamentare:

SF 1_Localizarea geografica, cadrul natural, mediul, zonele de risc

SF 2_Patrimoniul natural si construit, peisaje

SF 3_Reteaua de localitati

SF 4_Infrastructurile tehnice majore

SF 5_Structura sociodemografica

SF 6_Caile de comunicatii si transport

SF 7_Structura activitatilor economice

SF 8_Zonificarea teritoriului si contextul teritorial

 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, municipiul Buzău, jud. Buzău, tel. +0040-238-414112, fax. +0040-238-725507 sau on-line la adresele de e-mail: arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com, în perioada 16.09.2020 – 15.10.2020.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt: Cătălina Dodan și Cătălina Bostan, consilieri în cadrul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, telefon: 0238-414112 int. 211, respectiv int. 131, fax 0238-727728, e-mail:  arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings