LUNI, SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA LA CONSILIUL JUDETEAN

DISPOZIŢIE  

 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată – luni, 16 august 2021

    Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,  În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

        Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 16 august 2021, ora 1300, cu următoarea ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre nr. 150/12.08.2021 pentru aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești;
  2. Proiect de hotărâre nr. 151/12.08.2021 pentru aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorul de transport

SC TRANS EXPRES SRL pe traseele cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești;

  1. Proiect de hotărâre nr. 152/12.08.2021 pentru aprobarea Protocoalelor între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”.

                 (2)  Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni.

Art.2. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 16 august 2021 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 12 AUGUST 2021

        PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU          

 

                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings