Joi, extraordinara la PRIMARIE

Prin Dispozitie a primarului,

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară pentru joi, 11 mai2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr.163, în Palatul Comunal, etaj 1, salaStan Săraru (sala24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.-proiectul de hotărârepentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Buzău;

2.-proiectul de hotărârepentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Politiei Locale a Municipiului Buzău;

3.-proiectulde hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru Societatea Comercială ‟Urbis-Serv‟S.R.L. Buzău;

4.-proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale” Trans Bus ” S.A Buzău;

5.-proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Ecogen Energy ” S.A Buzău;

6.-proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai consiliului de administrație al Societății Comerciale ” Urbis Serv“S.R.L Buzău;-2-

7.-proiectul de hotărâreprivind aprobarea situaţiilorfinanciare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

8.-proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei părți din veniturile realizate din închirierea bunurilor imobile proprietate publică ale municipiului Buzău aflate în administrarea unor persoane juridice ;

  1. -proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Muzeul Județean Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local “Noaptea Muzeelor” 2017;
  2. -proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Colți, județul Buzău, prin consiliul local, la Asociația de DezvoltareIntercomuniatară ”Buzău 2008”
  3. –proiectula pentru aprobarea achiziț iei publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii;
  4. -proiectulde hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Construire Hipermaket, amplasare container Imbiss, comert produse tip fast -food, amenajări exterioare în incinta,rezerva PSI, Post Trafo, împrejmuire parțială , totemuri și elemente de signalistică , modificare funcțiune zonă , din industrie și depozite în instituții și servicii”;

13.-proiectulde hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare, comercializare materiale de construcții, birouri (supantă), dotări specifice activității propuse în incinta(Împrejmuire, parcare, racorduri utilități)”;

  1. -alte probleme ale activităţii curente.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings