Ghidului Solicitantului aferent primelor măsuri de finanțare prin PNDR 2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru subMăsura 4.1- Investiții în exploatații agricole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice” și pentru subMăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”.

Așadar, potențialii solicitanți vor putea formula si transmite propuneri și observații  la următoarea adresă de e-mail: consultare@afir.info. Toate aceste solicitări vor fi analizate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR în vederea includerii lor, după caz, în versiunea finală a Ghidurilor Solicitantului.

Ghidurile au fost realizate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale având ca punct de plecare consultările cu Grupurile de Lucru Agricultură din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR și în baza versiunii PNDR 2020 transmisă Comisiei Europene spre aprobare.

Ghidurile Solicitantului vor fi aplicabile în sesiunea de primire a cererilor de proiecte prin PNDR 2020 care va fi deschisă în martie 2015.  În cadrul acestei sesiuni,  se vor acorda fonduri europene nerambursabile, prin intermediul subMăsurii 4.1- Investiții în exploatații agricole, investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și proiectelor pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Beneficiarii care pot accesa fonduri europene în cadrul acestei submăsuri pot fi fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate), cooperative și grupuri de producători (constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele membrilor).

Un obiectiv esențial pentru acest tip de sprijin îl reprezintă creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate dar și respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții.

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele de peste 500.000 SO).[1]

De asemenea, precizăm că fondurile europene nerambursabile și contribuția de la Bugetul de Stat pentru anul 2015, aferente subMăsurii 4.1 sunt în valoare de 205.776.952 euro.

Scopul investițiilor realizate în cadrul subMăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri este acela de a sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi unici ai unei exploatații agricole.

Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ conducători de exploataţie este principalul obiectiv al acestei subMăsuri.

Astfel, tinerii fermieri sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze și să participe la dezvoltarea lanţurilor alimentare integrate.

Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei subMăsuri este de 100%.

Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat tinerilor fermieri sub formă de primă, în două tranșe. Astfel, prima tranșă este de 75% din valoarea totală a sprijinului, primită la instalare. A doua tranșă reprezintă 25% și se acordă în maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare.

Fondurile europene nerambursabile pentru anul 2015, alocate de Uniunea Europeană acestei subMăsuri și contribuția de la Bugetul Național sunt în valoare totală  de 111.209.889 euro.

Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare nerambursabilă prin subMăsura 6.1 sunt tinerii fermieri (PFA) care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole dar și persoanele juridice (IMM-uri) în care un tânăr fermier se instalează.

 

Versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru subMăsurile 4.1- Investiții în exploatații agricole și 6.1– Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sunt publice pe pagina oficială a AFIR în cadrul secțiunii „Investiții PNDR”.

Aceste versiuni vor rămâne publicate, astfel încât, orice persoană interesată să aibă posibilitatea de a trimite propuneri și observații privind conținutul Ghidurilor Solicitantului pentru cele două subMăsuri menționate.

[1] S.O. – Coeficienți de Producție Standard – conform Regulamentelor CE nr. 1444/ 2002 și  nr. 868/ 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings