FRAUDA SI LA CONCURSUL ANTIFRAUDA ?

Concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie puse la bătaie de viitoarea Direcţie Generală Antifraudă Fiscală este plin de surprize.frauda-iarna După prima etapă, selecţia dosarelor, un număr de 222 candidaţi, reprezentând 7,83% din total, au fost declaraţi respinşi, din două motive: fie că persoanele n-au putut dovedi cu documente că au studiile necesare, fie că nu îndeplineau condiţia de vechime minimă în specialitate, cerută de postul pentru care concurau.

Cea de a doua etapă, proba scrisă, a dus la eliminarea din competiţie a altor 333 de persoane, respectiv 11,75% din totalul celor înscrişi iniţial. Dintre acestea, 154 de persoane pur şi simplu nu s-au prezentat la examen. Care sunt motivele numărului mare de absenţi? Cel mai probabil, respectivii candidaţi şi-au dat seama că sunt prea slab pregătiţi pentru a avea vreo şansă de reuşită. Interesant este că printre absenteişti s-au numărat nu doar aspiranţii la un post de debutant, ci şi candidaţi cu pretenţii mai mari, care ar fi vrut să obţină funcţia de inspector antifraudă principal sau superior.
În cazul a patru candidaţi, tezele au fost anulate, probabil pentru tentativă de fraudare (dacă ţinem cont de prevederile regulamentului de concurs). Alţi 175 de candidaţi au fost declaraţi respinşi, întrucât nu au atins baremul minim, de 50 de puncte.
Proba scrisă a constat dintr-un test grilă, cu 40 de întrebări. Fiecare dintre ele avea trei răspunsuri, unul fiind cel corect. Fiecare răspuns corect a primit 2,5 puncte.
Trebuie remarcat faptul că, indiferent de postul pentru care au concurat (inspector antifraudă superior, principal, asistent sau debutant), candidaţii au fost examinaţi cu acelaşi test. Probabil că organizatorii au plecat de la premisa că legislaţia trebuie cunoscută de toată lumea, indiferent de funcţie.
O candidată din Galaţi, care concurează pentru funcţia de inspector superior, a reuşit să obţină nota maximă, de 100 de puncte. La capătul opus al clasamentului s-au situat doi candidaţi, unul pentru funcţia de inspector superior şi altul pentru funcţia de debutant, care au fost notaţi cu 0 puncte.
Indicele de promovabilitate la proba scrisă, pe structurile viitoarei instituţii, variază între 78,26% şi 90,26%, după cum urmează:
– Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – 90%;
– Direcţia Generală Antifraudă Bucureşti – 86%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 1 Suceava – 90,25%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 2 Contanţa – 86,63%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 3 Alexandria – 86,98%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 4 Târgu Jiu – 78,26%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 5 Deva – 90,26%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 6 Oradea – 86,40%;
– Direcţia Generală Regională Antifraudă 7 Sibiu – 84,87%.
Deocamdată nu se cunoaşte numărul angajaţilor Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa care vor veni de la Buzău. Noua instituţie va avea 100 de salariaţi din judeţele Buzău, Vrancea, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Brăila. Patru angajaţi de la Garda Financiara Buzau nu s-au înscris la acest concurs din cauza unor probleme medicale, un angajat a ieşit la pensie, iar ceilalţi doi s-au îndreptat spre alte domenii de activitat.
După soluţionarea contestaţiilor la teză, concurenţii rămaşi în competiţie vor participa la interviu. Potrivit regulamentului de concurs, în cadrul acestei probe sunt testate abilităţile impuse de funcţie, aptitudinile şi cunoştinţele profesionale ale candidaţilor. Interviul se realizează conform unui plan de interviu, care va fi afişat la locul de desfăşurare a probei înainte de susţinerea ei de către primul candidat. Comisia nu poate adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială sau familială, originea socială ori care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Întrucât rezultatul interviului se notează cu calificativul „admis” sau „respins”, rezultă că, în final, diferenţa între candidaţi va fi făcută de nota de la teză.
Vă reamintim că, pentru cele 1.461 de posturi de inspectori antifraudă, s-au înscris iniţial 2.834 de candidaţi, concurenţa fiind de 1,94 persoane pe loc. În cazul celor 16 locuri din judeţul Constanţa, din cadrul Direcţiei de Combatere a Fraudelor, au fost depuse 33 de dosare de înscriere, iar pentru cele 100 de locuri din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă 2 Constanţa, 245 de candidaturi.
După proba scrisă, conform calculelor noastre, au mai rămas în concurs 2.279 de candidaţi, pe 1.461 de posturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings