Duminica Învierii Domnului

Praznic al praznicelor si Sărbătoare a Sărbătorilor”, asa ne întâmpină cântările din noapte Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cu stihul ”Hristos a înviat din morti”. După ce S-a adus jertfă pe cruce pentru noi si a înviat din morti Domnul, a transformat moartea în somn, ca un iubitor de oameni: ”despre cei ce au adormit nu voim să fiti în nestiintă, ca să nu vă întristati ca ceilalti care nu au nădejde. Că de credem că Iisus a murit si a înviat, tot asa credem că Dumnezeu, pe cei adormiti întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Noi cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiti” (I Tesaloniceni 4, 13-15). Prin Învierea Domnului biruim moartea, se pierde amăgirea diavolilor, ni s-au deschis Portile Raiului, calea către mântuire s-a lucrat.

Pastele este sărbătoarea bucuriei.

Pastele (פסחא =pesah, trecere în aramaică, sărbătoarea libertătii sau a azimilor) fiind sărbătoarea anuală a evreilor în amintirea evenimentului relatat în Sfânta Scriptură al trecerii prin Marea Rosie si eliberarea lor din robia Egiptului.

Ziua duminicii sau Ziua Domnului (Domini Dei) este cea mai importantă din viata noastră. Dacă până acum comemoram în fiecare Duminică Jerfa si Învierea Mântuitorului, acum împăratul pământesc devine Împăratul Ceresc căci învie ca un Dumnezeu. Este ziua iertării, ziua împăcării, este ziua zilelor, căci fără ea raiul ar fi fost doar un vis îndepărtat.

În Sfânta Scriptură, Iisus este numit si ”Cuvântul” si ni se atrage atentia că toate prin Cuvînt s-au făcut (Ioan 1, 3). Sau este numit ”Lumină” căci vine om de la Dumnezeu (Ioan 1, 6) care vesteste Lumina. Ioan Botezătorul este trimisul lui Dumnezeu, înger în trup ce boteza cu apă, pregătind calea celui care va boteza cu Duh Sfânt. ”Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1, 9). Acest verset ne arată că nu suntem singuri, avem călăuză în această viată pe Însusi Mântuitorul. El este alături de noi în întunericul păcatelor, grijilor, problemelor de orice fel. Este cea mai puternică lumină atâta vreme cât este cu noi. Dacă nu-L primim lîngă noi, lumina pleacă, dar nu de tot, ci rămâne o licărire si asteaptă să Îl chemăm, să ne ajute, să ne ducă spre mântuire.

Cuvântul a desemnat trecerea sau aducerea lumii de către Dumnezeu dintru nefiintă întru fiintă, de la bine la rău, de la păcat la virtute, de la moarte la viată. Adam se află în grădina unde a fost creat.

Hristos a înviat si tu moarte ti-ai pierdut puterea!

Hristos a înviat si cei răi s-au prăbusit!

Hristos a înviat si îngerii se veselesc!

Hristos a înviat si viata a învins moartea!

Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând;

Si celor din mormânturi viată le-a dăruit!” (Sfîntul Ioan Gură de Aur).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings