CJ Buzău-ANUNȚ ședința publica in data de 16 noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 375/13.11.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la cunoștință că în data de 16 noiembrie 2023, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, având următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. Proiect de hotărâre nr. 251/2023 privind încetarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău          nr. 172/2018 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, pentru terenul proprietate privată a județului Buzău, situat în comuna Beceni – sat Dimiana;
  • Proiect de hotărâre nr. 252/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings