CAZIER PE LOC, IN TOATE ORASELE DIN JUDET

Începând de vineri, 8 noiembrie, vor deveni operaţionale trei noi ghişee de eliberare a cazierului judiciar, înCAZIER RAMNIC judeţul Buzău. Această nouă facilitate oferită cetăţenilor se datorează implementării proiectului ROCRIS – Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

La data de 8 noiembrie 2013, vor deveni operaţionale alte trei ghişee de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, în cadrul Poliţiei municipiului Rm. Sărat şi Poliţiilor orăşeneşti Pătârlagele şi Pogoanele. Acestea se alătură celui care funcţiona la reşedinţa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.

Persoanele fizice din localităţile respective şi zonele învecinate au, astfel, posibilitatea de a obţine certificatele de cazier judiciar fără a mai fi nevoite să se deplaseze în municipiul Buzău.

De această facilitate pot beneficia toate persoanele fizice care nu figurează în aplicaţie cu menţiuni, indiferent de locul naşterii sau al domiciliului, acestea putând obţine certificatul de cazier judiciar „pe loc”.

Taxa de 10 lei va fi achitată la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din Rm. Sărat, Pătârlagele şi Pogoanele, iar taxa de 2 lei ce constituie contravaloarea timbrului fiscal se va achita la  primăriile din localităţile respective.

Programul de lucru cu publicul la cele trei noi ghişee de eliberare a certificatelor de cazier judiciar:

– luni, marţi şi vineri, între orele 09.00 – 11.00;

– miercuri, între orele 16.00 – 18.00.

Persoanele cunoscute în evidenţa cazierului judiciar şi cele care solicită certificatul pentru motivul „Registrul Operatorilor Intracomunitari” vor obţine în continuare certificatele de cazier judiciar de la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, în cel mult 3 zile de la depunerea cererii, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Înfiinţarea celor trei noi ghişee s-a realizat cu sprijinul logistic acordat de  Consiliului Judeţean Buzău şi de autorităţile publice locale din Rm. Sărat, Pătârlagele şi Pogoanele.

Această realizare a avut loc în urma implementării proiectului ROCRIS – Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român ce a avut ca obiectiv realizarea unei baze de date informatizate a persoanelor înscrise în evidenţele cazierului judiciar naţional care să poată fi capabilă să se interconecteze, să respecte şi să asigure funcţionarea ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare).

În urma realizării şi punerii în funcţiune a acestui sistem, s-a eficientizat fluxul de comunicare la nivelul întregii Poliţii Române, putând fi schimbate datele de interes operativ prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare.

Sistemul informatic ROCRIS a creat premisele ca, în limitele legii, toate instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie să aibă acces, în mod operativ, la baza de date creată, prin transferarea pe suport magnetic a evidenţelor manuale ale cazierului judiciar.

De asemenea, ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings