APA DE PLOAIE- ANUNT

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

– PRIMAR

 Nr. 421/CLM/2017

ANUNT PUBLIC

 In conformitate cu dispozitia art.49, alin.(2), din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de primar al municipiului Buzau, aduc la cunostinta publica faptul ca in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din 12 octombrie 2017 a fost adoptata hotararea cu caracter normativ : – Hotararea nr. 297 privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a cantitatii de apa meteorica, preluata de reteaua de canalizare in sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenti economici, institute publice, etc.) si eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociatiile de proprietari) din municipiul Buzau de catre Societatea Comerciala ’’Compania de Apa” S.A Buzau. Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta hotararea susmentionata pe site-ul si la avizierul primariei.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings