ANUNŢ DE LA PRIMARIA BUZAU

  În atenţia cetăţenilor din municipiul Buzău

 

 

 

Având în vedere principiul legalităţii şi pe cel al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, care stau la baza functionarii administratiei publice locale, asa cum este consfintit prin art.2, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administratie Publice Locale, Primăria Municipiului Buzău iniţiază o acţiune de  eliminare a neconcordanţelor din adresele administrative ale cetăţenilor (chiar si ale membrilor aceleiaşi familii). În acest sens, vă rugăm să sesizaţi în scris instituţia noastră asupra tuturor acestor neconcordanţe. Sesizarile vor fi insoţite de copii de pe cărţile de identitate ale tuturor membrilor familiei, care să dovedească diferenţele între adresele consemnate în aceste documente.

Acest lucru se va face în conformitate cu reglementarile H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale si ale art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare. În acest sens, Primăria municipiului Buzău va începe, în perioada următoare, completarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 101/26.06.2015, prin atribuirea de noi denumiri unor artere de circulaţie şi numere administrative imobilelor blocuri de locuinţe colective din municipiul nostru.

Conform art. 41, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cheltuielile cu schimbarea cărtilor de identitate sunt suportate din bugetele unitătilor administrative-teritoriale care, în conditiile legii, iniţiază proiecte de schimbare de denumiri ale străzilor sau consideră necesară renumerotarea imobilelor de pe teritoriul municipiului.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor municipiului Buzău!

Vă multumim!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings