Workshop regional pentru Europa, , eveniment organizat pentru prima dată în România de către UNESCO

UNESCO a publicat raportul vizitei din noiembrie 2022 la Buzău – Cei 22 de participanți din 16 țări cu situri desemnate UNESCO au tras concluziile privind modul în care centrele de vizitare pot contribui la îmbunătățirea managementului vizitatorilor și a  promovării turismului durabil în teritoriile acreditate UNESCO

 

Consiliul Județean Buzău a fost în noiembrie 2022 gazda celui de-al patrulea Workshop regional pentru Europa, privind rolul centrelor de vizitare din siturile desemnate UNESCO, eveniment organizat  pentru prima dată în România de către UNESCO, prin Biroul Regional pentru Știință și Cultură în Europa.

În cadrul workshop-ului, delegații UNESCO împreună cu cei 22 de reprezentanți din 16 țări europene cu teritorii UNESCO au împărtășit din experiența lor cu privire la managementul vizitatorilor, promovarea formelor de turism durabil în aceste teritorii, precum și modul în care centrele de vizitare pot contribui la îmbunătățirea acestora prin activitățile de management pe care le desfășoară.

„Transmitem încă o dată mulțumirile noastre către UNESCO pentru selectarea județului Buzău ca gazdă a acestui eveniment. Credem că într-adevăr, Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzaului” reprezintă dovada unei abordări integrate de dezvoltare durabilă a unui teritoriu, implicând în același timp comunitatea științifică, instituțiile publice, antreprenori, turiști, vizitatori, precum și locuitorii celor 18 comune. Acest eveniment a reprezentat pentru noi o oportunitate de a ne exprima încă o dată sprijinul și dorința de a întări parteneriatele cu toți cei care promovează valorile UNESCO, atât în România cât și pe plan internațional”.- Petre-Emanoil Neagu, președinte al Consiliului Județean Buzău.

Raportul a fost lansat în iulie 2023 de către UNESCO și se adresează în primul rând specialiștilor care activează în situri desemnate UNESCO, inclusiv personalul din centrele de vizitare, autorități de management al siturilor și partenerilor acestora. Totodată, raportul este conceput ca element de referință pentru cei interesați să îmbunătățească managementul siturilor desemnate UNESCO, în special  autorități naționale și locale ce urmează să înființeze noi centre de vizitare în teritoriile acreditate UNESCO.

Ultimii doi ani au avut un impact puternic asupra multor destinații din Europa, însă raportul precizează faptul că acestea au înregistrat o revenire puternică a sosirilor din turism și a încasărilor de la vizitatori, rezultând într-o redresarea ce se apropie de nivelul pre-COVID-19, în timp ce provocările economice, sociale și riscurile privind mediul înconjurător rămân încă de actualitate.

Concluziile raportului menționează necesitatea ca siturile desemnate de UNESCO să regândească strategiile de management ale destinațiilor și capacitățile de gestionare a fluxurilor de vizitatori, pentru a dezvolta experiențe de vizitare benefice atât turiştilor, cât şi comunităţilor locale deopotrivă.

De asemenea, colaborarea dintre autoritățile publice, mediul privat și societatea civilă este necesară pentru asigurarea sustenabilității  activității de management a siturilor UNESCO, atât din punct de vedere financiar, cât și operațional.

În plus, raportul evidențiază prin exemple concrete importanța colectării și analizei datelor despre profilul vizitatorilor,  numărul acestora și recomandările primite de la vizitatori. Centrele de vizitare au un rol unic în acest sens, funcționând ca interfață între teritoriile desemnate, vizitatori, comunități, structura de management a sitului și alți parteneri.

Vă asigur de întreaga mea apreciere pentru sprijinul valoros și ospitalitatea pe care România ne-a oferit-o în organizarea acestui eveniment. Acest raport reprezintă o sinteză a informațiilor și a schimburilor de experiență împărtășite în cadrul evenimentului, astfel punându-se bazele pentru noi cooperări regionale privind siturile desemnate UNESCO, în principal privind centrele de vizitare și turismul durabil. Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului” a reprezentat un excelent studiu de caz pentru ca participanții să poată reflecta asupra turismului sustenabil. Au găsit aici o bună sursă de inspirație, atât în angajamentul Geoparcului de a proteja și conserva patrimoniul geologic și cultural, precum și în activitățile aflate la început, în vederea promovăriii turismului durabil. Ana Luiza Massot Thompson-Flores, Director Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa.

Inițiativa UNESCO, lansată în 2018, își propune să îmbunătățească gestionarea integrată a siturilor desemnate UNESCO, prin promovarea schimburilor de bune-practici, dezvoltarea capacităților de administrare și consolidarea rețelelor în regiune.

În urma apelului de candidaturi lansat de UNESCO, au for întâmpinați la Buzău 22 de reprezentanți din 16 țări cu situri desemnate UNESCO: Albania, Azerbaidjan, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia și Slovenia.

La această ediție, UNESCO a ales pentru prima dată ca studiu de caz un geoparc internațional, siturile desemnate UNESCO fiind reprezentate de 3 programe: Lista Patrimoniului Mondial,  Rezervaţii ale biosferei și Geoparcurile internaționale UNESCO.

În organizarea acestui eveniment, UNESCO și Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului” au beneficiat de sprijinul partenerilor: Geoparcul Internațional UNESCO „Țara Hațegului”, Universitatea din București și Comisia Națională a României pentru UNESCO.

Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului”  este un bun exemplu al implicării Universității din București în implementarea Programului UNESCO pentru Geoștiințe și Geoparcuri în România, precum și a importanței cooperării dintre instituțiile publice, universități, asociații, muzee și alte entități în managementul și promovarea siturilor desemnate UNESCO”.– Alexandru Andrășanu, Președinte al Forumului Național al Geoparcurilor, Directorul Geoparcului Internațional UNESCO „Țara Hațegului”, Universitatea din București.

Evenimentul a urmărit să consolideze acțiunea centrelor de vizitare, care este esențială în explicarea și umanizarea patrimoniului siturilor desemnate UNESCO. În același timp, a fost evidențiată importanța unei abordări „de jos în sus”, asociind principiile de conservare cu cele ale dezvoltării durabile și implicând în același timp comunitățile locale ”. – Madlen Șerban, Secretar General al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

„Acest workshop regional a reprezentat o oportunitate pentru echipa noastră, de a face schimb de experiență și bune-practici cu alți colegi din situri europene UNESCO. Fără îndoială, acest raport, bazat pe feedback-ul și contribuția multor specialiști cu experiență practică în gestionarea siturilor desemnate UNESCO, va reprezenta o resursă valoroasă pentru colegii din întreaga lume”. – Răzvan-Gabriel Popa, Manager al Geoparcului Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului” .

Întregul raport poate fi consultat pe website-ul organizatorului UNESCO, la adresa: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385769

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings