URSUL, RASUL SI PISICA

În perioada aprilie – mai 2019, gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Buzău,  separat sau împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău și Comisariatului Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu, vor participa la acţiunea de monitorizare și estimare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate: urs brun, râs și pisică sălbatică.

Ținând cont de recomandările Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun în România, aprobat de Ministerul Mediului prin Ordinul nr. 625/2018, începând cu anul în curs, estimarea anuală a numărului de urși bruni va fi realizată în baza datelor de prezență colectate de pe fondurile cinegetice și ariile naturale protejate în perioda de primăvară (aprilie-mai) și în perioada de vară-toamnă (iulie-septembrie).

Activitatea se va desfăşura conform unei metodologii stabilite de Ministerul Mediului, la acțiuni putând participa și administratorii ariilor naturale protejate.

Conform precizărilor metodologice, A.P.M. Buzău a solicitat gestionarilor fondurilor cinegetice să realizeze, până la data de 24.04.2019, programarea acțiunilor de monitorizare și estimare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate urs brun, râs şi pisică sălbatică, după centralizare rezultând planificarea anexată.

Rezultatele acţiunilor de monitorizare și estimare realizate în fiecare fond cinegetic vor fi colectate și centralizate, la nivel  judeţean de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

Pentru a se evita dubla înregistrare, în data de 3 iunie, la sediul A.P.M. Buzău, toți factorii implicați vor face o analiză a datelor de prezență rezultate din fişele de observaţii colectate din teren şi centralizatoarele alcătuite la nivel de fond cinegetic.

Odată cu centralizările pe județ a datelor provenite de la monitorizarea de primăvară se vor face și propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs, râs şi pisică sălbatică pe fonduri cinegetice şi gestionari, care vor avea la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Datele centralizate la nivel de judeţ vor fi transmise, până la data de 12 iunie a.c., la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului și la Autoritatea CITES în domeniu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură – SCDEP Brașov. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va transmite datele centralizate pe judeţe către Ministerul Mediului, care va integra toate informațiile într-un studiu de estimare a efectivelor la nivel național și de determinare a nivelului maxim de intervenție în aceste populații.

În perioada imediat următoare, în conformitate cu Planul național de acțiune pentru specia Canis lupus, aprobat prin Ordinul nr. 626/2018, Ministerul Mediului va transmite instrucțiunile de evaluare și pentru specia lup.

Prin evaluarea realizată în cursul anului 2018, s-a estimat că în judeţul Buzău erau 820 de exemplare de urs, 247 exemplare de lup, 101 de exemplare de râs şi  253 exemplare de pisică sălbatică și s-a propus un număr maxim de intervenție pentru 39 de exemplare pentru urs, 30 exemplare pentru lup și 19 exemplare pentru pisică sălbatică.

Începând cu anul 2017, recoltarea exemplarelor de urs și lup care produc în mod repetat  pagube sau pun în pericol sănătatea și securitatea populației se poate realiza doar după abținerea avizului Ministerului Mediului, prin Direcția Biodiversitate cu respectarea prevederilor procedurii și a nivelului de intervenție aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 1169/30.08.2017.

De la apariția acestui ordin și până în prezent, un singur gestionar de fond cinegetic a depus la Ministerul Mediului o solicitare pentru obținerea derogării de la regimul de protecție strictă pentru un exemplar din specia urs brun. Ca urmare a numeroaselor pagube produse în localitățile din fondul cinegetic 31 Colți la sfârșitul lunii martie a.c., A.J.V.P.S. Buzău a solicitat punctul de vedere al comisiei de analiză constituită din reprezentanții A.P.M. Buzău și G.N.M. – C.J. Buzău, apoi avizul Direcției Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului și, în baza acestuia din urmă, a obținut autorizația pentru recoltarea exemplarului care a produs pagube în comunele Colți și Pănătâu.

Conform condițiilor impuse de A.P.M. Buzău în autorizația emisă în data de 3 aprilie a.c., gestionarul a realizat recoltarea exemplarului de urs care a produs în mod repetat pagube în localitățile de pe raza fondului cinegetic 31 Colți, cu personalul tehnic de specialitate, prin metoda “la pândă”, după derularea, timp de aproximativ două săptămâni, a unor acțiuni de monitorizare și identificare a acestuia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings