TOT PE LOC, PELOC, PE LOC, LA TREI ZILE SAU DELOC

Serviciul  Cazier  Judiciar,  Statistică  şi  Evidenţă Operativă  din  cadrul  I.P.J. Buzău  şi-a reluat activitatea de eliberare a certificatelorcazier (1) de cazier judiciar “pe loc”, după remedierea unor probleme tehnice apărute la baza de date a evidenţei populaţiei.

Astfel, persoanele născute, domiciliate sau cu reşedinţa pe raza judeţului Buzău vor putea obţine, din nou, certificatul de cazier judiciar pe loc.

Acesta mai poate fi obţinut şi de către alte persoane mandatate în acest scop de către titulari, prin procură notarială. Documentul are valabilitate şase luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

În situaţia apariţiei unor probleme de natură tehnică, cererile vor fi preluate, iar certificatele de cazier judiciar vor fi eliberate în termenul legal de 3 zile.

Actele necesare eliberării cazierului judiciar sunt: act de identitate valabil, timbru fiscal în valoare de 2 lei sau taxă de 2 lei achitată la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Buzău, reprezentând contravaloarea timbrului fiscal şi dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în cuantum de 10 lei, eliberată de Trezoreria Buzău. Cererea tip se primeşte cu titlu gratuit şi se completează cu datele de stare civilă ale titularului de către acesta sau împuternicitul legal.

Pentru persoanele născute în alte judeţe sau care sunt cunoscute cu antecedente, certificatul de cazier judiciar se eliberează în termen de trei zile de la data depunerii cererii.

Sistemul care faciliteaza obtinerea cazierului pe loc a fost pus in aplicare incepand din luna martie 2008 iar unele dintre facilitati au intrat in vigoare de la 1 aprilie 2008.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings