SEDINTA DE INDATA LA CLM

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

PRIMAR

 

DISPOZITIE

Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Locala al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau:

In temeiul art.39, alin(1), art.68, alin(1) si art 115 alin (1) , lit.(b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Se convoaca Consiliul Locala al Municipiului Buzau in sedinta de indata, pentru miercuri, 29 noiembrie, ora 9.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local Municipal, situat in municipiul Buzau, str.Unirii, nr 163, sala Stan Sarar (24).

Proiectul ordinii de zi a sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017;

2.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Educational culturala pentru Tineret si Sport „Buzaul Sportiv”, a V-a editie a Trofeului „Buzaul Sportiv” Winter Cup, 14-16 decembrie 2017

ART.2. Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings