Ședință 19.10.2021

rin Dispoziția nr.256/13.10.2021  Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 19 octombrie 2021, ora 10:00
1.Proiect de hotărâre nr. 188/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

2.Proiect de hotărâre nr. 189/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

3.Proiect de hotărâre nr. 190/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

4.Proiect de hotărâre nr. 191/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

 5.Proiect de hotărâre nr. 192/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 220, km. 58+000-70+000, Murgești-Pardoși-Buda, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

6.Proiect de hotărâre nr. 193/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203A, km. 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

7.Proiect de hotărâre nr. 194/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km. 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

8.Proiect de hotărâre nr. 195/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215A, km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

9.Proiect de hotărâre nr. 196/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

10.Proiect de hotărâre nr. 197/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102F, km. 8+800-20+080 Scorțoasa-Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

11.Proiect de hotărâre nr. 198/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

12.Proiect de hotărâre nr. 199/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203I km. 0+100-10+000 DN 2B- Cilibia-Caragele, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

13.Proiect de hotărâre nr. 200/13.10.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici;

14.Proiect de hotărâre nr. 201/13.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C,
60+000-84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings