S-A DECIS SOARTA MILITARILOR RANITI

Senatorii au adoptat, ieri, un proiect care vizează modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul DSC00459cadrelor militare. Proiectul a fost adoptat cu 137 de voturi pentru şi două abţineri.

Potrivit raportului Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, proiectul de lege are ca obiect de reglementare analiza situaţiilor personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militare, în urma afecţiunilor fizice dobândite în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, să se încadreze sau să se reîncadreze la cerere, în instituţiile militare de care aparţin, în funcţii militare sau civile prin ordin al conducătorilor instituţiei.

Necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri de sprijin şi de compensare a riscului la care se supun militarii este justificată de situaţia socială în care se află militarii răniţi în timpul sau în legătură cu sarcinile de serviciu, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

„Din perspectiva costurilor, această măsură nu generează cheltuieli suplimentare bugetului de stat, întrucât pentru salariul primit militarul invalid va presta o muncă în funcţii militare sau civile din domeniul logistic, resurse umane, relaţii publice etc.”, se mai precizează, între altele, în expunerea de motive a documentului menţionat.

Senatul este Cameră decizională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings