Lopătari, Scorțoasa și Vernești vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Consilierii judeteni au aprobat astazi in sedinta extraordinara de indata  promovarea proiectului„Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a
deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale șidotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale dinjudețul Buzău” în cadrul Programului Național deRedresare și Reziliență.

Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău promovează cererea definanțare nerambursabilă „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu
echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”, în cadrul PlanuluiNațional de Redresare și Rezilientă (PNNR), Componenta 7. Transformaredigitală, Operațiunea Competențe digitale, Capital Uman și Utilizarea Internetului, Investiția I17.Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Apel de proiecte:
PNRR/2022/C7/MCID/I17- Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale.
Beneficiarii apelului de proiect sunt toate UAT-urile care au înființate în
cadrul lor biblioteci, bibliotecile județene/municipale/orășenești/rurale din
județ. La nivelul județului Buzău, bibliotecile din cadrul UAT-urilor Lopătari,
Scorțoasa și Vernești vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a
competențelor digitale și un număr de 26 de biblioteci aflate în zone cu
comunități marginalizate din județ (Berca, Bozioru, Brăiești, Buda, Cernătești,
Glodeanu Siliștea, Luciu, Mihăilești, Năeni, Padina, Pîrscov, Racovițeni,
Râmnicelu, Rușețu, Săhăteni, Săpoca, Smeeni, Tisău, Topliceni, Vintilă Vodă,
Viperești, Zărnești, Valea Salciei, Pogoanele, Măgura și Murgești) vor fi dotate
cu echipamente IT în vederea alfabetizării digitale.
Investiția vizată prin apel este de finanțare a bibliotecilor pentru a
deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.
Obiectivul general al apelului este îmbunătățirea competențelor
digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale
grupurilor marginalizate.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie renovarea/ modernizarea
și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a bibliotecilor UAT
Lopătari, UAT Vernești, UAT Scorțoasa, în vederea transformării în hub-uri de
dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a unui număr
de 26 de biblioteci aflate în zone cu comunități marginalizate din județ (Berca,
Bozioru, Brăiești, Buda, Cernătești, Glodeanu Siliștea, Luciu, Mihăilești, Năeni,
Padina, Pîrscov, Racovițeni, Râmnicelu, Rușețu, Săhăteni, Săpoca, Smeeni,
Tisău, Topliceni, Vintilă Vodă, Viperești, Zărnești, Valea Salciei, Pogoanele,
Măgura și Murgești) în vederea dezvoltării competențelor de bază cum ar fi
alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei,
crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială
digitală, ale unui număr de 2.500 de cetățeni din aceste comunităti.
Activitățile principale:
1. Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi
1.1 Preluarea echipamentelor achiziționate de liderul de parteneriat și
asigurarea instalării acestora în sediile bibliotecilor.
2. Derularea activității de realizare de cursuri de formare pentru
dezvoltarea competențelor digitale pentru 2.500 de cetățeni din
comunitățile defavorizate din județul Buzău.
2.1 Participarea bibliotecarilor și /sau personalului bibliotecii la
sesiunile de formare a formatorilor ce vor fi realizate de Banca
Mondială;
2.2 Identificarea membrilor grupului țintă din comunități defavorizate
care să participe la cursuri de formare pentru dezvoltarea
competențelor digitale;
2.3 Organizarea seriilor de cursanți în vederea participării la cursurile
de formare pentru competențe digitale;
2.4 Asigurarea infrastructurii necesare pentru participarea grupului
țintă la cursurile de formare;
2.5 Susținerea cursurilor de formare a competențelor digitale de către
bibliotecarii sau personalul din biblioteci, formați cu sprijinul Băncii
Mondiale, având la dispoziție programele de formare dezvoltate de
Banca Mondială.
3. Activități de informare și publicitate obligatorii conform
prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV)
Beneficiari direcți:
– Biblioteci, bibliotecari, persoane fără competențe digitale de bază, șomeri,
– UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al finanțării
nerambursabile.
Beneficiari indirecți: comunitatea locală din localitățile Lopătari,
Scorțoasa, Vernești, Berca, Bozioru, Brăiești, Buda, Cernătești, Glodeanu
Siliștea, Luciu, Mihăilești, Năieni, Padina, Pîrscov, Racovițeni, Râmnicelu,
Rușețu, Săhăteni, Săpoca, Smeeni, Tisău, Topliceni, Vintilă Vodă, Viperești,
Zărnești, Valea Salciei, Pogoanele, Măgura și Murgești.
Durata de implementare a proiectului: 30 iunie 2023 – 30 iunie 2026.
Valoarea totală a proiectului cu TVA: 5.224.432,48 lei, din care:
– Cheltuieli eligible cu TVA : 3.424.283,73 lei
– Cheltuieli eligibile fără TVA: 2.877.549,35 lei;
– Cheltuieli neeligibile cu TVA: 1.800.148,75 lei;
Valoarea TVA nu este eligibilă prin PNRR. Valoarea TVA aferentă
cheltuielilor eligibile va fi asigurată din bugetul de stat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings