PROIECTE DE HOTARARI- Ședință C J. 26.08.2021

Prin Dispoziția nr. 203/16.08.2021 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 26.08.2021, ora  10:00
Ordinea de zi:
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.Proiect de hotărâre nr. 153/16.08.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 5;

2.Proiect de hotărâre nr. 154/16.08.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

3. Proiect de hotărâre nr. 155/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 156/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău;

5.Proiect de hotărâre nr. 157/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

6.Proiect de hotărâre nr. 158/16.08.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 159/16.08.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

8.Proiect de hotărâre nr. 160/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”;

9.Proiect de hotărâre nr. 161/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102F, km 8+800-33+200, Scorțoasa – Cănești – Chiliile – Mînzălești, județul Buzău” 

10.Proiect de hotărâre nr. 162/16.08.2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente și refacere DJ 220, 88+950-92+853, comuna Sărulești, județul Buzău;

11.Proiect de hotărâre nr. 163/16.08.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2021;

12.Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației FORUM ART în organizarea unor acțiuni de promovare a Taberei de Sculptură Măgura;

13.Proiect de hotărâre nr. 165/16.08.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației „Bulevardul Culturii” în organizarea și desfășurarea festivalului „Buzău Internațional Arts Festival”;

14.Proiect de hotărâre nr. 166/16.08.2021 pentru aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în cadrul Acordului de cooperare între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău;

15.Proiect de hotărâre nr. 167/16.08.2021 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Județul Buzău și Agenția Națională pentru Achiziții Publice în implementarea proiectului „Sprijin pentru ANAP în vederea înființării Unităților de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local”;

16.Proiect de hotărâre nr. 168/16.08.2021 pentru aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice Buzău 2021-2027;

17.Proiect de hotărâre nr. 150/04.08.2021 privind aprobarea unor măsuri în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;

18.Proiect de hotărâre nr. 133/01.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane și a Caietului de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane;

19.Proiect de hotărâre nr. 169/16.08.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

20.Proiect de hotărâre nr. 170/16.08.2021 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

II. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings