Profii de la Economic, profesori în Europa

Profesorii Colegiului Economic Buzău, profesori în Europa, pentru o săptămână de experimentare a unui alt sistem educațional. In perioada 06-11 martie, doamnele profesor Budău Vali-Mariuca și Baciu Alina, au fost parte a unei mobilitați de tip Job Shadowing în Portugalia, insula Terceira.

Ca urmare a obținerii acreditării Erasmus+ în domeniul educației școlare, pentru perioada 2021-2027,  Colegiul Economic Buzău  desfășoară fluxuri și activități ce urmăresc dezvoltarea competențelor elevilor dar și a profesorilor. Acreditarea Erasmus vine ca o recunoaștere a activității derulate pe plan internațional  și reprezintă o sursă de creștere a calității educației pentru orice unitate de învățământ. Mobilitatea profesorilor pentru un Job Shadowing este o modalitate modernă și eficientă de perfecționare a cadrelor didactice dar și o resursă importantă pentru elevii beneficiari ai acestui proces de a obține noi competențe utile atât în plan personal cât și profesional. Nevoia unor abordări didactice interesante, atractive, pentru fiecare elev, cu finalitate practica, apare ca o necesitate a cresterii eficienței actului educativ, prilej pentru cadrele didactice participante de a-și îmbogăţi cunoștinţele metodice, cele profesionale și personale, culturale și lingvistice cu accent pe metodele de lucru cu elevii . Astfel au fost obținute informaţii cu privire la sistemul de învăţământ portughez, valorile și tradiţiile culturii portugheze și  au participa la evenimente  ale școlii partenere, Escola Francisco Ferreira Drummond Terceira.

Obiectivul principal de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și mai ales oferirea beneficiarilor reali, elevilor, ce au nevoie prin participarea la activități ca observatori sau implicate direct în activitate, de a învăța noi metode activ-participative, de predare-învățare și evaluare, utilizate în cadrul cursurilor pentru a crește interesul tuturor elevilor a urmărit adaptarea stilului lor de predare la cerințele elevilor dar și la cele ale pieței muncii europene  și reducerea absenteismul și abandonul școlar. Programul acțiunii a cuprins vizita școlii partenere, participarea la cursuri a diferitelor discipline și cu tipuri de lecții diferite, la organizarea si realizarea de activități interdisciplinare dar și extrașcolare.

Rezultatele Job Shadowing-ului se vor reflecta intr-o broșură sub forma unui  ghid de bune practici cu metode de predare-învățare  descoperite în mobilitatea acestea dar și modalitatea de implementare a acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings