ORBANE, AI AUZIT DE VIOLENTA DOMESTICA ?

Societatea noastra isi aduce aminte de violenta domestica doar o singura pe an. Pe 25 noiembrie cand se marchează Ziua internațională a stopării violenței impotriva femeilor. Pentru oficialitatile din tara noastra n-am auzit sa fie marcata aceasta zi, iar concluzia este una josnica ce nu poate fi inghitita de un articol. Deocamdata…

Creșterea numărului de situații de violența domestică de la începutul anului 2020  reprezintă un semnal de alarmă asupra recrudescenței fenomenului violenței intra-familiale din țara noastră și asupra modului în care aceste fapte afectează în mod direct siguranța și de multe ori chiar viața femeilor și a celorlalți membri ai familiei. Aceasta este concluzia trasa de ANES dupa o analiza a cazuisticii la nivel national.

În perioada ianuarie – octombrie 2020, la nivelul județului Buzău, au fost emise 208 ordine de protecție provizorii, tot atâtea câte au fost emise și în primele 10 luni ale anului trecut. Toate au fost emise la solicitarea victimelor.

De asemenea, au fost sesizate 45 de infracțiuni de nerespectare a ordinului de protecție provizoriu, în scădere cu 37,5%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, în primele 10 luni ale acestui an, au fost emise, de instanțele judecătorești, 205 ordine de protecție, cu 12% mai multe decât în perioada similară din anul 2019, 100 dintre acestea fiind provenite din ordine de protecție provizorii emise de polițiști.

Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor de violență în familie, în primele 10 luni ale anului, o au cele de „lovirea sau alte violențe” – 59,5% , urmate de „abandonul de familie” – 17,8% și „amenințarea” – 9,3%.

Din punct de vedere al locului comiterii, cele mai multe infracțiuni de violență în familie (aproximativ 70% din total) au fost comise la domiciliul subiecților.

La nivel județean, numărul faptelor penale de violență domestică sesizate în primele 10 luni ale acestui an se menține aproximativ la același nivel cu numărul infracțiunilor sesizate în perioada ianuarie – octombrie 2019.

Ce-i de facut ?

Deși, la nivelul societății sunt încă acceptate multe stereotipuri care încearcă să justifice comportamentele agresive prin prisma “vinovăției victimei”,  trebuie să știm că, în prezent, legea prevede că „în nicio formă şi în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiția şi onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violență domestică” (art.4 alin(2) Legea 217/2003).

Acest demers de cunoaștere a prevederilor legale trebuie să fie susținut și întărit de mecanisme și măsuri adecvate care să asigure, nu numai aplicarea corectă a legii, dar, în special, prevenirea faptelor de violență domestică  și a  pierderii de vieți omenești.

În acest context, dramele produse pe fondul violenței domestice, care au culminat cu decesul victimelor, readuc în actualitate  necesitatea stringentă de a  reglementa cu celeritate un sistem de supraveghere a agresorilor prin aplicarea unor dispozitive electronice (brățări electronice), care să permită în timp real monitorizarea respectării ordinelor de protecție provizorii și a ordinelor de protecție.

ANES,  din perspectiva domeniului său specific de competență, susține adoptarea de către Parlamentul României, în regim de urgență, a unui proiect de Lege privind monitorizarea electronică a respectării ordinului de protecție provizoriu, ordinului de protecție și a ordinului european de protecție, care să descurajeze agresorii și să permită aplicarea acestor măsuri de protecție în deplină siguranță pentru victimă, copii acesteia sau alți membri ai familiei. Proiectul prevede înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică – SIME  și cuprinde monitorizarea electronică a agresorului, în cazurile de violență domestică, privind:

– aplicarea ordinului de protecție provizoriu (OPP) și ordinului de protecție (OP), potrivit Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;

– aplicarea ordinului european de protecție, în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție.

Informații de background:

Pentru a veni în  sprijinul victimelor, legislația privind violența domestică a fost modificată și completată (prin Legea nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind reglementată modalitatea de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și emiterea ordinului de protecție provizoriu de către aceștia.

 

Astfel, la sfârșitul anului 2018, a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști.

Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.

Intervențiile polițiștilor la cazurile de violenţă domestică se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (112), formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele de violenţă în familie, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă sau de către alte persoane.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings