NEAGU LA 9 FIX…

Prin Dispoziția Președintelui nr. 424/20.07.2017, Consiliul Județean Buzău este convocat în
ședință ordinară
joi, 27 iulie 2017, ora 09:00.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința ordinară din 27 iulie 2017:

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
 2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni
 3. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
 4. Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
 5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
 6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
 7. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 77/2017 pentru aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
 8. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, Fundația pentru Tineret Buzău și Asociatia Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 30 a Festivalului de muzica rock “TOP T”
 9. Trecerea din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al comunei Mihăilești a imobilului – ”Clădire cămin de bătrâni”, situat în comuna Mihăilești, județul Buzău
 10. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău
 11. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională “Administrație”
 12. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională “Administrație”
 13. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională “Administrație”
 14. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului “George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale “Administrație”
 15. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale “Administrație”
 16. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale “Administrație”
 17. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale “Administrație”
 18. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
 19. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
 20. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene “V. Voiculescu” Buzău
 21. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 22. Numirea doamnei Dorobanțu Loredana-Elena în funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 23. Numirea doamnei Cojocea Mihaela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct (economic) al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 24. Aprobarea participării în anul 2017 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
 25. Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 124/2017 privind aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
 26. Modificarea punctului VI din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 148/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – forma actualizată
 27. Aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia Județeană Antidrog 2014-2020

 

 1. NOTE, INTERPELĂRI:
 2. Notă pentru menținerea mandatului reprezentan-tului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la “Compania de Apă” SA Buzău astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2017 și pentru ședințele ordinară și extraordinară din 07.08.2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings