JOI, 15 IULIE, SEDINTA DE CONSILIU JUDETEAN

Prin Dispoziția Președintelui nr.174 din 08.07.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 15 iulie 2021, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 134/08.07.2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 135/08.07.2021 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 4

Proiect de hotărâre nr. 136/08.07.2021 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 137/08.07.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 138/08.07.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a IX-a a proiectului „Măgura-Art”, iulie 2021

Proiect de hotărâre nr. 139/08.07.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la festivitățile organizate de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” pentru sărbătorirea a 105 ani de la înființarea Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Proiect de hotărâre nr. 140/08.07.2021 pentru aprobarea încetării, prin acordul părților a contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect proiectul „Viață nouă în comunitate” – POCU 2014-2020

Proiect de hotărâre nr. 141/08.07.2021 pentru aprobarea modificării numărului de personal şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 142/08.07.2021 pentru numirea Directorului adjunct la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings