DE-AR FI STIUT STAN SARARU …

IN HALA CENTRALA   SE MUTA UN  SUPERMARKET

In curand hala din Piata Centrala va capata o cu totul alta destinatie. Se vor face renovari, reamenajari, iar spatiul va fi ocupat de un retailer binecunoscut buzoienilor, care mai detine un hypermarket in zona de nord a municipiului. Cum concurenta comerciantilor din Piata Centrala va fi una dusa la extrem, ne asteptam ca in acest loc preturile si calitatea sa-si spuna cuvantul in fata cumparatorilor.

Putintica istorie…

Proiectul a fost aprobat de Consiliul Tehnic Superior prin jurnalul nr. 172/31 iulie 1934, iar pentru execuţie s-a contractat un halacentralaîmprumut de 30.000 lei. în octombrie 1934 s-a introdus instalaţia electrică, iar la 20 aprilie 1935 s-a alcătuit Regulamentul pentru administrarea, funcţionarea şi întreţinerea pieţei oraşului Buzău.Contractul de lucrări s-a încheiat la 4 septembrie 1934 cu Societatea „Edilitatea” din Bucureşti, conform licitaţiei din 28 august 1934, iar  proiectul a fost întocmit de arhitectul Duiliu Marcu din Bucureşti, tot el fiind şi diriginte de şantier.  Costul lucrărilor a fost estimat la 9.409.291 lei. Proiectul includea o hală de carne cu 21 boxe, o alta de peşte cu 10 boxe, o hală de alimente şi alta de păsări, restaurant, oficiu poştal, chioşc pentru comercializarea laptelui, 47 boxe pentru zarzavat, 13 boxe pentru fructe, inclusiv instalaţiile aferente, apele reziduale fiind colectate de fose septice.

   La încheierea lucrărilor, pe unul din pilonii porţii centrale de acces s-a fixat o placă comemorativă cu următorul text: ”Construcţia acestui ansamblu urbanistic a fost hotărâtă în şedinţa din 17 august 1934 de către consiliul comunal format din: Stan Săraru, primar: Petre N.Oprescu, Vasile G.Dumitrescu şi Nae Iordache, ajutori de primar; Jaures Benea, Elisa Popovici, Justin Stănescu, Alexandru Raiciu, Cristea Teodoru, Nicolae Smeianu, Ştefan Teodorescu, Alexandru Tunaru, Ştefan Matei, Stere Simionescu, Nicolae Miulescu, Nicu Bucur, Teodor Georgescu, căpitanul Dumitru  Staicovici, Gheorghe Anghel, Coman Georgescu, Iancu Movileanu, Iancu Marcovici, Emanoil Homoriceanu, Florica Anastasiu, Valeriu Trandaf, Constantin Ionescu–Smeianu, Nicolae I.Dragomirescu, Constantin Mănăilă, Gheorghe Marinescu – consilieri aleşi şi Gheorghe V. Stănescu, Nicolae Alexandrescu, preot Grigore Popescu, rabin Simon Bercovici, Necula Stoicescu, Remus Nestor, dr. C. Panaitescu, dr. veterinar D. Teodorescu, Ion Diaconescu, Vasile M.Teodoru – consilieri de drept” .

Privacy Policy Settings