CONSILIUL JUDETEAN “IMPROPRIETARESTE”JUDECATORIA

In ultima zi a lunii ianuarie, consilierii judeteni se intalnesc in sedinta ordinara. Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi se refera la aprobarea  darii  in  administrarea  Ministerului  Justitiei  a  unei suprafete de teren  apartinand  domeniului  public  al Judetului  Buzau in  vederea construirii  noului sediu al Judecatoriei  Buzau. Terenul este amplasat in incinta fostei maternitati, local demolat anul trecut si construit initial pentru utilitate de “beci domnesc”. Iata care este ordinea de zi a sedintei din 31 ianuarie:

ROMANIA CONSILIUL  JUDETEAN BUZAU PRESEDINTE

DISPOZITIE     Nr.  10

privind   convocarea Consiliului  judetean in sedinta  ordinara

Presedintele  Consiliului judetean  Buzau in  temeiul  art.94  alin.(1),   alin.  (6)  si  art.106  din  Legea  nr.215/2001

privind  administratia  publlca locala, repubucata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.   Se  convoaca  Consiliul  Judetean   Buzau  in   sedinta  ordinara, miercuri, 31  ianuarie   2018, ora 9.00.

Sedinta    va   avea   loc   la    sediul   Consiliului   Judetean   Buzau   din Bulevardul  Nicolae Balcescu nr.  48,  Sala .Dimitrie  Filipescu” cu  urmatoarea ordine de zi:

  1. PROIECTE  DE HOTARARE  PRIVIND:

Acordarea unor stimulente   financiare   lunare  personalului  medical  – medici nou anqajati in cadrul Spitalului Judetean de Urqenta  Buzau:

2. Actualizarea valorilor de inventar  ale  unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care apartin domeniului  public al Judetului  Buzau:

3. Aprobarea darii  in  administrarea  Ministerului  Justitiei  a  unei suprafete de teren  apartinand  domeniului  public  al Judetului  Buzau in  vederea construirii  noului sediu al Judecatoriei  Buzau:

4. Insusirea Planului Strategic  al Autoritatii  Teritoriale  de Ordine Publica a Judetului Buzau pentru anul 2018;

5. Aprobarea completarli Regulamentului  de organizare  sl functionare  al
Consiliului Consultativ pe probleme  de tineret  aprobat  prin  Hotararea

Consiliului Judetean Buzeu nr.  230/2017;

6. Inlocuirea reprezentantului   desemnat  al Consiliului   Judetean  Buzau in Consiliul de Adrnlnistratie  al Teatrului “George Ciprian” Buzau;

7.Aprobarea  declansarii    procedurii   de  selectie  a  membrilor    Consiliului    de Administratte   la Societatea  ,,Domenii    Prest  Serv”  SRL

  1. Aprobarea  componentet    nominale   a  Echipei   Intersectoriale    in  domeniul prevenirii                          $i  combaterii   violentei    in familie   –  forma  actuallzata   I;
  2. Aprobarea  componentel     nominale    a   Echipei    Intersectoriale     Judetene pentru   combaterea   exploatarti   copiilor   prin  munca  – forrna  actualizata   I;
10.  Aprobarea Regulamentului     de organizare    $i  functionare   al  aparatului de
specialitate al  Consiliului  Judetean   Buzau –  forrna  actualizata   I;  

 

  1. Aprobarea  unor   modificari  in   organigrama     $i   statul    de   functii     ale Spitalului   Judetean  de Urgenta  Buzau:

 

  1. Aprobarea  rncdificarii    nivelului      unor    posturi    din   statul    de  functu     al Directiei   Generale    de Asistenta   Sociala  $i  Protectla   Copilului    Buzau;

13. Completarea  Hotararn   Consiliului   Judetean   Buzau  nr.  327/2017   privind stabilirea    salariilor     de   baza   pentru    functlonar!l     publici   $i   personalul contractual   din   aparatul   de  specialitate    propriu   al  Directiei   Judetene    de Evidenta    a  Persoanelor   Buzau – familia   ocupattonala     .Admlntstratle”:

14. Completarea  Hotararii   Consiliului   Judetean   Buzeu  nr.  328/2017  privind stabilirea    salariilor    de   baza     pentru    functuonar!t   publici   $i   personalul contractual     din  aparatul   de specialitate    propriu    al  Dlrectiei Generale   de Asistenta Sociala    $i   Protectie   a  Copilului     Buzau   –  familia    ocupationala.Admlnistratie”:

  1. Completarea  Hotararea    Consiliului   Judetean   Buzau  nr.  329/2017    privind stabilirea     salariilor  de   baze  pentru   personalul    contractual     din   cadrul Bibliotecii  Judetene   ,,Vasile Voiculescu”    Buzau   –  functii   specifice  familiei ocupationale   :.Administratie
  2. Completarea  Hotararii   Consiliului  Judetean   Buzau   nr.  330/2017   privind stabilirea     salariilor    de   baza    pentru    personalul     contractual     din   cadrul Muzeului     Judetean      Buzau    –    functii     specifice    familiei     ocupationale .Administratie “:
  3.  Completarea  Hotararit    Consiliului     Judetean    Buzau   nr.   331/2017  privind stabilirea    salariilor    de  baza    pentru     personalul     contractual    din   cadrul Centrului   Judetean   de  Cultura    $i  Arta  Buzau  –  functli   specifice   familiei ocupationale   .Adminlstratie”:

18. Completarea  Hotararii   Consiliului    Judetean   Buzau  nr.  332/2017  privind stabilirea    salariilor    de   baza    pentru    personalul    contractual    din  cadrul Teatrului    ,,George   Ciprian”    Buzau  –  functli   specifice   familiei    ocupationale .Administratie”:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings