CLM, CONVOCAT DE INDATA

 

ROMANIA,

JUDETUL   BUZAU

MUNICIPIUL   BUZAU

      PRIMAR

  DISPOZITIE

privind convocarea in  sedi’nta de indata a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

In  temeiul  art.  39,  alin.   (4 ),  art. 68,  alin.   (1)    §i  art. 115,   alin.   (1)   lit.   a)   din Legea nr. 215/2001 a administratiei  publice locale,  republicata,   cu modificarile  si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.  1.-   Se  convoaca  Consiliul  Local al  Municipiului  Buzau  in  sedinta  de indata  pentru joi, 27 decembrie 2018,   ora 09,30,  sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau,  situat in municipiul  Buzau,  Plata Daciei nr. 1,  in  Palatul Comunal,  etaj 1,     sala Stan Sararu (sala 24 ).

Proiectul  ordinii de zi al sedintei este urrnatorul:

1.-   proiectul  de hotarare privind  validarea  unei dispozitii   emise  de primarul municipiului referitoare la majorarea bugetului  local al municipiului  Buzau pe anul 2018.

Art.  2.-  Secretarul  municipiului  Buzau  va  asigura  aducerea  la  cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Eduard Pistol

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings